Kiểm tra không chính thức

Việc xem lại tiến trình là cách chính thức và có hệ thống để xác định các vấn đề nan giải khi thực hiện chiến lược. Nhưng những lần kiểm tra bất ngờ, không chính thức của cấp quản lý cũng có ý nghĩa quan trọng.

Một số nhà điều hành phạm sai lầm khi chia các sáng kiến chiến lược thành hai hoạt động tách biệt: lập kế hoạch và thực hiện theo kiểu “Các nhà điều hành chúng tôi sẽ làm toàn bộ công việc tư duy và hoạch định chiến lược, còn nhân viên các bạn sẽ đảm nhận phần thực hiện.”. Thái độ này là tiền đề của sự thất bại. Mọi nhà điều hành và quản lý đều cần phải sát sao với hoạt động thực hiện chiến lược và phát hiện các vấn đề nan giải. Thay vì ngồi chờ các báo cáo tiến độ, họ phải thường xuyên đi thực tế tại hiện trường.

 

Dĩ nhiên các báo cáo tiến độ cũng rất hữu ích, nhưng người viết báo cáo thường có xu hướng miễn cưỡng phải thừa nhận vấn đề – đặc biệt là khi họ hy vọng rằng cuối cùng vấn đề sẽ được giải quyết. Các bản báo cáo không thể thay thế cho việc trực tiếp quan sát nhân viên làm việc và lắng nghe ý kiến của họ. Khi đó, bạn có thể phát hiện những thông tin quan trọng mà bạn sẽ không tìm thấy trong các bản báo cáo. “Mọi việc đang diễn ra như thế nào?”, “Các anh có nhận được những nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu không?”, “Điều gì đang cản trở quy trình?”, “Tôi có thể giúp gì cho các anh?”,… là những câu hỏi bạn nên đặt ra cho nhân viên để khơi gợi vấn đề.

Đối với các nhà điều hành và quản lý cấp cao, những câu hỏi về chi phí ít khi được đặt ra nhưng chúng lại có thể giúp phát hiện những khó khăn tiềm ẩn. Việc mọi người được nhìn nhận cũng quan trọng không kém. Việc bạn cùng tham gia vào các cuộc họp nhóm, giúp đỡ một số nhiệm vụ đầy thách thức, đưa ra những lời hướng dẫn, tư vấn thích hợp,… sẽ thể hiện rằng bạn đánh giá cao công việc mà nhân viên đang làm. Thông qua những lần làm việc cùng nhau này, cấp quản lý có cơ hội nhắc lại nội dung, tầm quan trọng của chiến lược, và những quyền lợi mọi người sẽ được hưởng từ thành công của chiến lược.

Leave A Comment...