Từ chiến lược đến kế hoạch

TTO – "Hãy lập kế hoạch làm việc và làm theo kế hoạch đó" – đây là một quy tắc làm việc có thể giúp bạn thành công trong nhiều hoạt động, kể cả trong lĩnh vực marketing. Chương này sẽ giải thích kế hoạch marketing cùng các yếu tố liên quan.

Kế hoạch marketing vạch ra một chiến dịch nhằm mục đích đáp ứng một chiến lược thị trường của công ty. Ở cấp phòng ban hay cấp sản phẩm, kế hoạch này nhằm mục đích chuyển một khái niệm sản phẩm hay dịch vụ thành việc cung cấp thành công đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng mục tiêu và đáp ứng nguyện vọng về doanh thu, thị phần… của công ty. Kế hoạch này xác định cụ thể những gì công ty sẽ thực hiện khi tung sản phẩm mới ra thị trường và hỗ trợ các sản phẩm đã sản xuất từ lâu.

 

Kế hoạch marketing còn tính toán thời gian cho các hoạt động bán hàng và quảng cáo, các ý định về giá cả và các nỗ lực phân phối. Kế hoạch này cũng đề cập đến cách thức kiểm soát kế hoạch và đánh giá kết quả. Các kế hoạch marketing cần được bảo mật để đối thủ cạnh tranh không thể sử dụng thông tin của họ.

Hầu hết các kế hoạch marketing của công ty hay của một dòng sản phẩm nào đó đều hội tụ những phần sau:

• Phần tóm tắt chung về hoạt động của công ty

• Mục lục

• Tóm tắt tình hình hiện tại. Bao gồm tất cả các dữ liệu liên quan, bao gồm cả phân tích SWOT (phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và các mối đe dọa).

• Đánh giá trọng tâm về cơ hội thị trường. Bao gồm một báo cáo về các phân khúc thị trường mục tiêu, đánh giá khách hàng và nhu cầu, cũng như các thách thức cạnh tranh mà công ty và các sản phẩm (hoặc một dòng sản phẩm cụ thể) phải đối mặt.

• Các mục tiêu tài chính và marketing. Các mục tiêu tài chính thường được trình bày theo hình thức tăng doanh thu lũy tiến, và lợi nhuận mong đợi vào cuối thời kỳ hoạch định. Các mục tiêu marketing được trình bày theo doanh số bán trên đơn vị sản phẩm và thị phần.

• Tóm tắt chiến lược marketing của công ty. Phần tóm tắt này xác định thị trường mục tiêu và chỉ ra cách sản phẩm hay dòng sản phẩm được định vị, phân phối và định giá. Nó cũng liệt kê các hoạt động cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đã định. Những hoạt động này có thể bao gồm tái tổ chức lực lượng bán hàng, hạ giá cho khách hàng, chiến dịch quảng cáo toàn quốc, chương trình gửi thư trực tiếp, v.v.

• Ngân sách marketing hàng tháng.

• Dự báo doanh thu và doanh số bán trên đơn vị sản phẩm hàng tháng.

• Kế hoạch giám sát và đánh giá các kế hoạch hành động đang diễn tiến và vào cuối thời kỳ kế hoạch.

Leave A Comment...