Tìm kiếm nguồn vốn

Sự thực về tài chính ở những công ty mới khởi nghiệp: Nắm được những lựa chọn mình có và nỗ lực làm việc để có được khoản tiền bạn cần cho kinh doanh.

xem thêm »

Tốt hơn cả ngân hàng?

Khoảng 6 năm trước, MedHelp Inc., công ty MedHelp có trụ sở tại Baltimore cần một phần mềm mới để nâng cao chất lượng quảng cáo và dịch vụ trợ giúp y tế mà công ty cung cấp cho các bệnh viện và bác sĩ.

xem thêm »

Nhận tiền thanh toán đúng hạn

Bạn nên sử dụng các lời khuyên sau đây về cách lập hóa đơn và hình thức thu tiền để có thể nhận được những gì bạn xứng đáng nhận.

xem thêm »

Định giá doanh nghiệp mới

Người ta thường nói rằng việc định giá doanh nghiệp mang tính nghệ thuật hơn là khoa học. Nếu điều này là đúng, vậy thì việc định giá một doanh nghiệp mới thành lập chắc chắn thuộc về lĩnh vực của một nghệ sĩ.

xem thêm »

Tìm nguồn vốn khi khởi nghiệp

Đừng để việc thiếu vốn cản trở quyết tâm khởi nghiệp kinh doanh của bạn. Có thể, cần có tiền để tạo ra tiền, song ông Andrew Zacharakis, Giáo sư thuộc Trường Babson tại Massachusetts cho rằng,...

xem thêm »