Chi nhánh Công ty TK – XD LDC Căn Hộ Xanh

Chi nhánh Công ty TK – XD LDC Căn Hộ Xanh
Lĩnh vực hoạt động: Chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế và thi công căn hộ.

Liên hệ: Trương Minh Thuận – CEO7

Địa chỉ: 1467 Mỹ Toán 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7

Tel: +84-8-4120773

Fax: +84-8-4120992

email: canhoxanh@saigonnet.vn

web: www.canhoxanh.com

Leave A Comment...