Công ty Quảng cáo & Truyền thông Trailblazer

Công ty Quảng cáo & Truyền thông Trailblazer

Lĩnh vực hoạt động: Quan hệ công chúng, Tổ chức sự kiện, Quảng cáo báo chí, Thiết kế & in ấn

Giám đốc: Lê Cao Sơn, CEO 7

Mobile: 0903885776

Đ/C: 22A, đường C12, Cộng Hòa, P 13, Tân Bình

ĐT: 08-8107813 Fax: 08-8108493

email: trailblazer@hcm.fpt.vn

Leave A Comment...