Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học An Nhơn

Lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh thuốc thú y thủy sản (cho nuôi tôm cá…

Giám đốc  Bùi Văn Cảnh, Thành viên CEO,

ĐT: 0908665858

Email: buivancanh@gmail.com; canhadn@yahoo.com

Leave A Comment...