Tuyển dụng: Phụ trách Marketing.

Bến Thành Audio Video cần tuyển nhân sự.

Chức danh: Phụ trách Marketing.

Có kinh nghiệm tổ chức + triển khai kế họach tiếp thị, phát triển thương hiệu.

Có khả năng huấn luyện nhân viên.

Ngọai ngữ: Anh văn giao tiếp tốt. Nam hoặc nữ.

Giao tiếp tốt với khách hàng và yêu thích lãnh vực âm nhạc.

Lương thỏa thuận.

Liên hệ : anh Quốc Thành – 0903.951.335 – email: quocthanh@benthanhav.com.vn

Leave A Comment...