Danh mục tài liệu luyện bán hàng và giám sát bán hàng

Nếu anh chị nào trong nhóm CEOHCM cần bộ tài liệu này, hãy email cho Linh ( linh@sgc.vn) , Linh sẽ gửi tặng miễn phí.

Danh mục tài liệu luyện bán hàng và giám sát bán hàng

1.1 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng kinh doanh
42.1.1Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức phòng bán hàng (3 trang)
42.1.2MTCV Giám đốc bán hàng (1trang)
42.1.3MTCV Giám đốc chi nhánh (2 trang)
42.1.4MTCV Trưởng phòng bán hàng (3 trang)
42.1.5MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)
42.1.6MTCV giám sát bán hàng đại lý (1trang)
42.1.7MTCV Trưởng kênh siêu thị (3 trang)
42.1.8MTCV giám sát bán hàng siêu thị (3trang)
42.1.9MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (2trang)
42.1.10MTCV Thưởng kênh bán lẻ (3trang)
42.1.11MTCV Cửa hàng trưởng (3 trang)
42.1.12MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)
42.1.13MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)
42.1.14MTCV Nhân viên kinh doanh ( 3 trang)
42.1.15MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)
42.1.16MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

42.2 Biểu mẫu sale và gsbh
42.2.1Bảng chỉ tiêu chu kỳ
42.2.2Bảng chia mục tiêu doanh số cho NVBH
42.2.3Bảng chia mục tiêu chu kỳ cho NVBH
42.2.4Bảng chia mục tiêu tổng hợp tháng cho NVBH
42.2.5Bảng chia mục tiêu tổng hợp chu kỳ cho NVBH
42.2.6Bảng chia mục tiêu tuần cho NVBH
42.2.7Bảng chia trọng số công việc các cấp.
42.2.8Bảng kiểm tra kết quả thực tế thị trường gsbh
42.2.9Bảng kết quả đánh giá huấn luyện 1
42.2.10Bảng kết quả đánh giá huấn luyện 2
42.2.11Bảng kiểm tra kết quả kinh doanh trên thị trường
42.2.12Bảng kiểm tra kỹ năng nhân viên bán hàng, 2 trang.
42.2.13Bảng tổng hợp kết quả phỏng vấn NVBH, 3 trang.
42.2.14Báo cáo kết quả hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
42.2.15Báo cáo bán hàng hàng ngày
42.2.16Báo cáo ngày tổng hợp.
42.2.17Báo cáo tuần tổng hợp.
42.2.18Báo cáo tuần khuyến mãi
42.2.19Bảng câu hỏi phỏng vấn NVBH, 4 trang.
42.2.20Danh sách khách hàng nhà phân phối.
42.2.21Danh sách khách hàng theo nhân viên.
42.2.22Danh sách khách hàng theo tuyến
42.2.23Danh sách nhân sự chu kỳ
42.2.24Đơn đặt hang
42.2.25Hướng dẫn thực hiện bao phủ điểm bán lẻ.
42.2.26Kế hoạch làm việc chu kỳ
42.2.27Lộ trình bán hàng
42.2.28Mô tả công việc gsbh, 4 trang.
42.2.29Quy định chế độ báo cáo các cấp bộ phận bán hang
42.2.30Sơ đồ tuyến
42.2.31Thẻ khách hang
42.2.32Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh

42.3 Quy định quản lý cửa hàng siêu thị
42.3.1Nội quy cửa hàng (2 trang)
42.3.2Quy định bảo quản sản phẩm cửa hàng, 2 trang.
42.3.3Quy định ngoại hình tác phong nhân viên cửa hàng, 2 trang.
42.3.4Quy trình bán hàng, 4 trang.
42.3.5Quy định quản lý tài sản cửa hàng, 2 trang.
42.3.6Quy định vệ sinh cửa hàng, 1 trang.
42.3.7Hướng dẫn chỉnh sửa SP khi khách hàng thử xong, 1 trang.
42.3.8Quy định xuất nhập hàng hoá cửa hàng, 2 trang.
42.3.9Quy trình thực hiện công việc của NV bán hàng trong ngày, 1 trang.
42.3.10Hướng dẫn sử dụng phiếu bán lẻ, 2 trang.
42.3.11Hướng dẫn quản lý khách VIP, 2 trang.
42.3.12Hướng dẫn lập bảng kê đặt hàng, 1 trang.
42.3.13Hướng dẫn trưng bày sản phẩm cửa hàng, 1 trang.
42.3.14Tiêu chuẩn trưng bày cửa hàng, 1 trang.
42.3.15Hướng dẫn chăm sóc khách hàng, 4 trang.
42.3.16Mẫu phiếu bán lẻ, 1 trang.
42.3.17Bảng chấm công cửa hàng, 1 trang.
42.3.18Bảng kê xuất hàng cửa hàng, 1 trang.
42.3.19Bảng kê nhập hàng cửa hàng, 1 trang.
42.3.20Bảng kê đặt hàng, 1 trang.
42.3.21Bảng chấm điểm trưng bày, 1 trang.
42.3.22Bảng theo dõi hành vi khách hàng, 1 trang.
42.3.23Báo cáo ý kiến khách hàng về mẫu mới, 1 trang.
42.3.24Biên bản mất hàng, 1 trang.
42.3.25Mẫu biên nhận sửa hàng cho khách, 1 trang.
42.3.26Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng, 1 trang.
42.3.27Biên bản họp Group, 1 trang.
42.3.28Mẫu báo cáo tổng doanh thu ngày, 1 trang.
42.3.29Danh mục hồ sơ cửa hàng, 1 trang.
42.3.30Danh mục tài sản cửa hàng, 1 trang.
42.3.31Biên bản bàn giao ca, 2 trang.
42.3.32Mẫu báo cáo tuần của cửa hàng trưởng, 2 trang.
42.3.33Biên bản kiểm tra nhân viên bán hàng, 1 trang.
42.3.34Biên bản kiểm tra cửa hàng của quản lý , 2 trang.

42.4 Chăm sóc khách hàng:
42.4.1Những bí quyết chăm sóc khách hàng, 22 trang
42.4.2Chăm sóc khách hang, 55 trang.

42.5 Tài liệu nghiên cứu quản trị bán hàng: 160 trang.
42.5.1Các công cụ phân tích và lập kế họach của Giám đốc bán hàng.
42.5.2Chiến lược và cơ cấu tổ chức của lực lương bán hàng.
42.5.3Dự báo bán hàng và lập ngân sách.
42.5.4Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp.
42.5.5Kỹ năng chăm sóc khách hang trước bán hang.
42.5.6Kỹ năng quản trị trong bán hàng.
42.5.7Nghề bán hàng và quản trị bán hàng.
42.5.8Tuyển dụng – lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng.

42.6 Tài liệu tham khảo kỹ năng bán hang, 193 trang.

42.7 Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, 506 trang.

42.8 Tài liệu nghiên cứu kênh phân phối.
42.8.1Những hiểu biết cơ bản về kênh phân phối, 36 trang.
42.8.2Thiết kế kênh phân phối, 24 trang.
42.8.3Thiết lập chính sách kênh phân phối, 32 trang.

42.9 Kỹ năng quản trị bán hàng:
42.9.1Quản lý thời gian, 36 trang.
42.9.2Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên, 27 trang.
42.9.3Kỷ năng tuyển dụng, 41 trang.
42.9.4Kỷ năng làm việc nhóm, 72 trang.
42.9.5Kỷ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, 60 trang.
42.9.6Kỷ năng giải quyết xung đột, 27 trang.
42.9.7Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống, 36 trang.

42.10 Tài liệu tham khảo:
42.10.1Tài liệu huấn luyện nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng, 16 trang
42.10.2Tài liệu huấn luyện 7 bước bán hàng thời trang, 7 trang.
42.10.3Kiểm tra chỉ số IQ nhân viên bán hàng, 4 trang.
42.10.4Bí kíp của người bán hàng chuyên nghiệp, 12 trang.
42.10.5Câu hỏi tình huống dành cho NVBH, 2 trang.
42.10.6Hoá giải các phản đối của khách hàng, 27 trang.
42.10.7Khích lệ tinh thần nhân viên BH, 21 trang.
42.10.8Nhân diện khách hàng và lời khuyên, 13 trang
42.10.9Quản lý lực lượng bán hàng, 7 trang.
42.10.10Quản trị bán hàng, 51 trang.
42.10.11Quản lý đội ngũ bán hàng, 118 trang.
42.10.12Tiến trình bán hàng 7 bước, 16 trang.
42.10.13Game thương lượng, 18 trang.

Leave A Comment...