Xây dựng thương hiệu bằng chiến thuật “nhân tâm”

TT – Sự kiện thực hiện tách cà phê lớn nhất VN của Vinacafe diễn ra ngày 15-12 quả thật có nhiều ý nghĩa. "Tách cà phê lớn nhất VN" là một sự kiện nối tiếp sau "Chiếc bình gáo dừa lớn nhất VN" do một công ty ở Phú Yên thực hiện, hay "Chiếc võng lớn nhất VN" do doanh nghiệp Duy Lợi (TP.HCM) tiến hành…

Đây là môtip đã được nhiều doanh nghiệp hoặc các vùng ngành nghề ở nhiều nơi trên thế giới thực hiện. Chẳng hạn, chiếc giày khổng lồ ở một vùng chuyên làm giày tại Philippines, vại bia khổng lồ ở Đức… Rõ ràng cách làm này đã tạo một "sự kiện" có khả năng gây ra tiếng vang lớn, có sự tác động lớn, tạo sự lan tỏa rộng rãi của một nhãn hiệu hoặc một sản phẩm.

Tuy nhiên, để xây dựng một thương hiệu mạnh không chỉ có cách quảng bá qua "trực quan" như vậy. Để sản phẩm đi vào lòng người, có lẽ không cách nào tốt hơn bằng những chiến thuật "nhân tâm".

Chẳng hạn, những hoạt động xã hội tích cực của các doanh nghiệp cũng luôn có ý nghĩa "lay động lòng người" hơn nhiều hình thức quảng cáo. Những chuyến cứu trợ đồng bào bị thiên tai, những tài trợ cho các hoạt động xã hội từ thiện, những cuộc đấu giá vì người nghèo… luôn để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp cho người tiêu dùng, dù họ không phải là những người trực tiếp được thụ hưởng những hoạt động xã hội đó. Đây là một đặc điểm tâm lý mà doanh nghiệp nên quan tâm nghiên cứu và áp dụng cho từng chiến thuật quảng bá cụ thể của mình.

TRỊNH MINH GIANG
(TP.HCM)

Leave A Comment...