Các Chức Danh PR Thường Thấy

Quan hệ đối ngoại (PR) là một nghề đang thu hút sự quan tâm rất nhiều của giới trẻ hiện nạy PRVN xin giới thiệu sơ nét những chức danh PR thường được định hình trong các doanh nghiệp, tổ chức.

PR Doanh Nghiệp:

Thực tập viên: Thực tập viên thường thực hiện những nhiệm vụ giống như thực tập viên trong các công ty đại diện PR. Trách nhiệm có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu công ty, nhưng có thể bao gồm những công việc cơ bản sau: trả lời những yêu cầu bài viết, xử lý, chuẩn bị cho chuyên thăm và làm việc của báo chí, họp báo, và những sự kiện báo chí khác, soạn thư mời, thông cáo báo chí, theo dõi lịch lên bài à tìm kiếm các cơ hội PR doanh nghiệp.

Trợ lý: Nhiều người bắt đầu sự nghiệp PR trong doanh nghiệp với vai trò là trợ lý PR (PR Assistant). Trợ lý PR thường chịu trách nhiệm công bố thông tin cho báo giới và công chúng, đáp ứng chính xác các thời gian đã định và đảm bảo đủ số lượng báo chí đã đăng. Trợ lý cũng cung cấp các tài liệu thông tin khác cho báo chí.

Điều phối viên: Hầu hết mọi người đều bắt đầu nghề PR trong doanh nghiệp bằng vị trí Điều phối viên PR(PR Executive), nếu không phải là giữ vai trò trợ lý. Thông thường Điều phối viên PR giữ vai trò quản trị, và công việc thường liên quan đến các dự án như theo dõi thông tin báo chí, hỗ trợ nghiên cứu, duy trì danh sách báo chí liên quan, và gửi thông tin báo chí cho báo giới. Nhìn chung, vai trò của điều phối viên PR là bước đệm quan trọng để trở thành chuyên viên PR trong doanh nghiệp.

Chuyên viên PR: Chuyên viên PR chịu trách nhiệm về các hoạt động PR trong phòng truyền thông của các doanh nghiệp lớn, và có nhiệm vụ tương tự như là nhân viên phụ trách khách hàng trong các Đại diện PR. Chuyên viên PR thường chịu trách nhiệm viết thông cáo báo chí, bài phát biểu và chương trình hành động, lập kế hoạch các sự kiện quan trọng, đại diện công ty trong các buổi họp báo hoặc hội trợ thương mại, theo dõi xu hướng, và tìm kiếm cơ hội doanh nghiệp có thể duy trì tần suất xuất hiện trên báo chí.

Chuyên viên PR cao cấp: chuyên viên PR cao cấp tham gia vào nhu cầu PR của tồ chức, và chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai các chương trình PR. Họ thường tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể xuất hiện trước công chúng, xây dựng các sự kiện đặc biệt, và việt thông cáo báo chí, bài phát biểu, báo cáo năm, và những tài liệu khác nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp.

Quản lý PR: Quản lý PR thường phát triển và triển khai các chính sách và thủ tục cho phòng PR và quản lý một nhóm các chuyên viên PR. Quản lý chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch và chương trình PR (thường liên quan đến bộ phận đặc biệt hoặc lĩnh vực sản phẩm) và thường báo cáo trực tiếp cho Quản lý PR cao cấp hoặc Giám đốc PR.

Quản lý PR cao cấp: Quản lý PR cao cấp giúp phát triển và định hướng các chương trình PR cho doanh nghiệp, quản lý các chuyên viên PR để chủ động thức hiện kế hoạch, triển khai các chương trình PR, thực hiện các hoạt động quan hệ/phân tích báo chí, và các hoạt động PR khác. Quản lý PR cao cấp thường làm việc với các nhóm tiếp thị truyền thông khác trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa tiếp thị và PR, và thường quản lý các chuyên gia PR thuê ngoài.

Giám đốc PR: phát triển và triển khai các chương trình PR chiến lược chung của doanh nghiệp. Các chương trình có thể bao gồm quan hệ báo chí, quan hệ cộng đồng, truyền thông nội bộ và quan hệ đầu tư. Giám đốc PR thường báo cáo cho phó chủ tịch và chủ tịch phụ trách PR, và thường chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính và ngân sách quản trị.

Giám đốc điều hành: Giám đốc điều hành thường chịu trách nhiệm điều hành hoạt động PR hằng ngày của bộ phận PR, giám sát các nhân viên cấp cao, hỗ trợ phát triển các chiến lược và chiến dịch PR, và thường chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính và ngân sách quản trị.

Phó Chủ tịch/Chủ tịch: báo cáo trực tiếp cho chủ tịch hội đồng quản trị hoặc các nhà điều hành cấp cao, Phó chủ tịch PR chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược PR dài hạn, quản trị hình ảnh và danh tiếng của doan hnghiệp, và kiểm soát các chức năng PR liên quan trong doanh nghiệp: Truyền thông doanh nghiệp/nội bộ, quan hệ báo chí, quản trị khủng hỏang, và quan hệ với nhà phân tích và nhà đầu tư. Phó chủ tịch chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính và triển khai thực hiện, và đóng vai trò là phát ngôn viên cấp cao của doanh nghiệp.

(Theo PRVN)

Leave A Comment...