Tìm kiếm sự cân bằng hợp lý

Cái gì làm cho cây trồng sinh trưởng tốt? Đó là các yêu cầu như lượng nước vừa đủ, ánh nắng mặt trời, phân bón, sự chăm sóc của con người. Quá nhiều nước hoặc ít chăm sóc, hay thiếu ánh sáng mặt trời sẽ có tác động tiêu cực đến cây trồng.

Trong kinh doanh cũng vậy, cần phải tìm được sự cân bằng hợp lý trong nhiều khía cạnh. Các doanh nhân thành đạt là những người biết điều hành một cách linh hoạt. Họ có thể điều chỉnh phong cách và hành vi của mình cho phù hợp với những nhu cầu của tình hình thực tại. Họ có khả năng đưa ra những phán quyết khôn ngoan trong từng tình huống cụ thể dưới đây:

1. Tập trung vào khách hàng và tạo lợi nhuận

Tập trung vào khách hàng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của mỗi doanh nghiệp trong việc giành giật thị phần hiện nay, nhưng nếu tập trung quá mức vào nhiệm vụ, chắc chắn lợi nhuận của doanh nghiệp bạn sẽ “có vấn đề” và bạn có thể sẽ bị mất những cơ hội khác. Ngược lại, nếu bạn ít chú ý đến dịch vụ này hoặc đưa ra dịch vụ không phù hợp thì khách hàng sẽ chia tay bạn.

Những doanh nhân có thể đạt được sự thịnh vượng trong dài hạn là những người có thể cân bằng được giữa việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và việc tạo lợi nhuận.

2. Quá nhiều mục tiêu và quá ít mục tiêu

Với quỹ thời gian có hạn, nên chỉ một số lượng hạn chế mục tiêu có thể được theo đuổi. Các doanh nhân cần chú ý đến việc lựa chọn những mục tiêu quan trọng nhất. Hoạt động với quá nhiều mục tiêu cũng được coi là “tệ” như không có mục tiêu. Các nhà lãnh đạo yếu kém đặt trọng tâm vào mọi thứ.

Ông C.P. McCormick, Giám đốc điều hành Công ty McCormick đưa ra lời khuyên: “Các nhà lãnh đạo hiệu quả là những người đưa ra những mục tiêu rõ ràng và nói chung chỉ nên theo đuổi 3 – 5 mục tiêu then chốt”

Leave A Comment...