Các nhà lãnh đạo dạy các nhà lãnh đạo

Một xu hướng mới trong việc phát triển đội ngũ những nhà lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp: thay vì kết hợp với các chương trình đào tạo MBA của các trường Đại học như trước đây, nay Công ty tự thiết kế những chương trình đào tạo Giám đốc cấp cao, tham gia giảng dạy trong các chương trình này là các nhà lãnh đạo cấp cao hiện tại của chính doanh nghiệp…

Ở Dell Inc, một trong những Công ty sản xuất máy vi tính hàng đầu của Mỹ, Michael Dell, Chủ tịch HĐQT và Kevin Rollins, Tổng Giám đốc điều hành (CEO) đều đang tham gia chương trình đào tạo các nhà lãnh đạo tiềm năng của Công ty. “Các nhà lãnh đạo dạy các nhà lãnh đạo" là một mô hình đào tạo các Giám đốc cấp cao đang được Công ty này áp dụng rộng rãi thay cho các khóa học MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) truyền thống. Steve Reinemund, Chủ tịch kiêm CEO của Pepsi Co, hiện cũng đang tham gia một chương trình huấn luyện dành cho các Giám đốc cấp cao của Công ty này. Trong khi đó, ở UBS, một Ngân hàng đầu tư, một nhóm 10 Giám đốc điều hành cấp cao nhất của ngân hàng đang chịu trách nhiệm dìu dắt 60 Giám đốc điều hành cấp thấp hơn.

Xu hướng trên nói lên điều gì? Phải chăng các Công ty này không còn tin tưởng vào các chương trình đào tạo MBA truyền thống nữa. Cách đây hai năm, tạp chí Fast Company (Mỹ) đã tiền hành một cuộc khảo sát về xu hướng đào tạo các nhà lãnh đạo và các Giám đốc điều hành của các Công ty. Kết quả cho thấy phương thức đào tạo mà các Công ty áp dụng phổ biến nhất là "các nhà lãnh đạo dạy các nhà lãnh đạo". Từ năm 1983, Fast Company đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát tương tự nhưng đây là lần đầu tiên phương thức đào tạo nói trên chiếm ưu thế nổi trội: 95% các Giám đốc bộ phận đào tạo của các Công ty cho rằng các chương trình đào tạo do chỉnh các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp thực hiện có một tằm quan trọng ngày càng tăng.

Nguyên nhân nào dẫn đến xu hướng trên? Có nhiều nguyên nhân nhưng theo các chuyên gia về đào tạo các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nay đã có nhiều thay đổi.

Trước đây, các chương trình đào tạo các nhà lãnh đạo thường bao gồm một khóa học dưới dạng mini – MBA (MBA thu nhỏ), theo đó các học viên được “dạo” qua các môn học như marketing, nhân lực, tài chính, tác nghiệp… Các Công ty thường phối hợp với một khóa đào tạo MBA của một trường Đại học nào đó để tổ chức các khóa mini- MBA ngay tại trụ sở của mình. Các khóa học này chỉ kéo dài trong khoảng hai tuần với mục đích trang bị cho các nhà lãnh đạo tiềm năng của doanh nghiệp một kiến thức và kỹ năng quản lý toàn diện, để họ có thể đảm nhận các chức vụ lãnh đạo cao hơn.

Thế nhưng, hiện nay các Công ty xây dựng các chương trình đào tạo này một cách chiến lược hơn. Trước tiên, các Công ty xác định các kỹ năng cụ thể, cần thiết mà các nhà lãnh đạo cần có để đối đầu với những thách thức của thị trường và thực hiện các chiến lược lâu dài của doanh nghiệp. Sau đó, xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp để giúp các nhà lãnh đạo tiềm năng có được những kỹ năng này. Với những chương trình này, chỉ có các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mới là những người giảng dạy có hiệu quả nhất, vì họ chính là những người hiểu biết nhất về các thách thức và các chiến lược của doanh nghiệp.

Leave A Comment...