Tìm vốn khởi nghiệp

quan_tri_tim_von_khoi_nghiepGây vốn làm ăn Bạn muốn làm ăn ư? Phải! Tôi muốn làm ăn nhưng không có vốn. Bạn à, làm ăn thật sự là không cần vốn. Đúng vậy, làm ăn không cần phải có vốn. Vậy chắc bạn cũng đang thắc mắc làm thế nào có được vốn ?

Kiếm vốn làm ăn thật sự không khó khăn như bạn đang nghĩ, và kiếm vốn làm ăn còn dễ dàng hơn nữa nếu như bạn có một kế hoạch làm ăn hoàn chỉnh. Chỉ sợ không tìm được kế hoạch. Chứ một khi có kế hoạch rồi, tiền vốn sẽ đến, có thể còn nhiều hơn mức chúng ta có thể “handle" được.

Việc đâu tiên và tối quan trọng trong việc gây vốn là bạn phải soạn thảo ra một kế hoạch làm ăn minh bạch. Trong bản thảo này bạn cần phải nói về lý lịch cá nhân của bạn.

 

Từ kinh nghiệm bạn đã đi qua, trình độ học vấn, những thành quả đã đạt được trong quá khứ, bạn cũng nên nhắc đến lịch sử tín dụng của bạn qua các lần thanh toán nợ nần trong quá khứ, cụ thể hơn, đó chính là uy tín của bạn. Tất cả những thành quả và tín dụng của bạn là vốn đầu tư mà bạn bỏ ra.

Bạn phải trình bày rõ ràng về số tiền vốn đang gây dựng sẽ được sử dụng như thế nào, vào những việc gì. Nếu như thương vụ của bạn đã hoạt động, bạn nên trình bày thu nhập của thương vụ ít nhất là sáu tháng qua. Bạn cũng phải đưa ra những bài toán tiền vốn được gây dựng sẽ tạo ra bao nhiêu lợi nhuận. Còn nếu như là một thương vụ mới chưa hoạt động, bạn phải trình bày về kế hoạch đầu tư, tham khảo thị trường, dự án đầu tư, cũng như dự tính thu nhập cho từ một đến ba năm.

Một nhắc nhở mà đây bạn nên để ý đến là trong thời gian đầu bước chân vào làm ăn, thương vụ của bạn sẽ bấp bênh. Bạn nên phòng xa hơn là đoán gần. Bạn nên dự trù vốn đầu tư của bạn cao hơn là dự kiến. Bạn còn phải trình bày chi tiết về thương vụ của bạn. Thương vụ của bạn có những đặc điểm gì, sản phẩm của bạn có gì đặc sắc hơn nhưng sản phẩm đang có trên thị trường.

Trong bản soạn thảo này, bạn cũng nên trình bày một về nhưng ưu thế cũng như nhưng khó khăn khi làm ăn. Và đồng thời lại đưa ra nhưng phương án để khắc phục những khó khăn sẽ gặp phải.

Sau cùng bạn sẽ trình bày đến lợi nhuận của người đầu tư. Tiền lời được chia chác ra sao, theo phần trăm tiền lời, hay theo phần trăm của thương vụ? Tiền lời được thanh toán bằng cách nào, và bao nhiêu lâu thì thanh toán một lần, mỗi tháng, mỗi quý, hay mỗi năm? Hay là người hùn vốn được một chức vụ gì trong công ty?

Xin nhắc lại với bạn rằng, đâu tư là dùng tiền làm ra tiền. Cho nên người đầu tư luôn luôn nhìn đến những lợi nhuận trong tương lai. Không cần biết đó là ngắn hạn hay dài hạn. Để hấp dẫn được người đầu tư bỏ tiền ra cho bạn, kế hoạch của bạn phải nói rõ ràng về lợi nhuận mà người đâu tư sẽ nhận được, và để thuyết phục được người đầu tư, kế hoạch của bạn phải được chứng minh rõ ràng bằng tham khảo thị trường.

Những người đầu tư đều hiểu rằng trong bất cứ đầu tư nào cũng có rủi ro. Cho nên họ sẽ tìm cách giảm thiểu những rủi ro trong đầu tư đó. Bạn phải dẫn chứng những rủi ro của người đầu tư là thấp bằng những kinh nghiệm, bằng những thành đạt, bằng sự tín dụng của bạn.

Bạn cũng có thể dùng những tài sản của bạn để chứng minh điều đó. Điều tôi muốn nhắc nhở bạn ở đây là phải thật thà. Bạn nên trình bày hết tất cả những gì bạn biết. Trong trường hợp người đâu tư kia muốn hùn vốn họ lại còn có thể giúp thêm ý cho bạn, hoặc sửa sai nhưng thiếu sót trong kế hoạch của bạn nữa.

Sau khi bạn đã hoàn tất kế hoạch đầu tư, khảo sát thị trường, dự vốn đầu tư, tìm hiểu về lợi điểm, và khó khăn, biện pháp để khắc phục khó khăn. Và đã viết thành văn bản rồi. Bạn bắt đầu bước thứ hai: Tìm người đầu tư.

Leave A Comment...