Bạn có biết nắm lấy cơ hội?

 

Cơ hội là không có gì hết.Thật may, điều chưa biết lại là tất cả cơ hội.

Gần đây, tôi giành ít thời gian cho đứa cháu trai 18 tuổi. Điều đó xảy ra – hay có lẽ tôi đã quên. Những thiếu niên biết mọi thứ. Ông nói với một sự chắc chắn, tin chắc ông đã khám phá thế giới, và mọi tình hình của chúng.

Là doanh nhân, chúng ta biết chỉ có một sự chắc chắn trong cuộc sống và trong kinh doanh. Đó là sự thay đổi. Không có chuyện chúng ta phải chuẩn bị bao nhiêu, vài điều không ngờ tới vẫn luôn xảy ra.Những đối thủ mới vào thị trường, những công ty được sáng lập giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới và những khách hàng tiếp tục đưa ra những đòi hỏi bất thường.

 

Thành công bắt đầu bằng việc hoàn toàn thừa nhận chúng ta thường không có câu trả lời.Những người có kinh nghiệm và chiến lược giúp chúng ta khắc phục bất cứ chuyện gì xảy ra.Còn hơn là hành động dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ tức thời.Hãy để thế giới chỉ cho bạn cách hoàn thành mục đích với sự dễ chịu tuyệt vời.

 

1.Khi sự thay đổi xảy ra trong kinh doanh, hãy lưu lại vài vấn đề.Mục đích và ước mơ của bạn là nguồn nhiên liệu thúc đẩy bạn thành công.Khi thay đổi xảy ra, điều còn lại là tập trung vào kết quả cuối cùng bạn muốn.Thu được sự minh bạch rõ ràng bằng cách thừa nhận hoàn cảnh và xác định nó có thể ảnh hưởng đến mục đích cuối cùng.Công việc của bạn là tìm những giải pháp khả thi. Nó không phải là một cuộc đua. Bỏ thời gian bạn cần dể nghiên cứu và tạo ra giải pháp cho thế giới thực.Bạn có thể và sẽ khám phá ra phương thức mới cho việc phát triển doanh nghiệp ngoài mong đợi.

 

2.Duy trì tiêu điểm bằng cách chủ động trước trong việc thu thập thông tin.Cái chúng ta biết ,chúng ta nghĩ thường không thật.Việc nhìn xa có thể giúp chúng ta phát triển đúng thời điểm và giải pháp sáng tạo đối với thách thức trong kinh doanh. Mở rộng quan điểm bằng cách nói chuyện với những người có trực tiếp khách quan với thi trường của bạn.Bắt đầu với khách hàng của bạn bằng cách:Hỏi họ về những đề nghị họ nhận được từ đối thủ và nhu cầu của họ có thể thay đổi như thế nào.Là một nhà thiết kế túi xách,công việc của tôi là chặn mọi người ở nơi công cộng để hỏi về chiếc túi của họ và cái họ thích ở kiểu thiết kế đó là gì? Làm thế nào để sửa chiếc túi đáp ứng nhu cầu của họ.Sau đó nhà thiết kế đã hợp nhất thông tin này vào thiết kế kiểu dáng.—Hãy giữ vững ,luôn dẫn đầu trong cạnh tranh.

 

3.Chuẩn bị nghĩa là không chuẩn bị gì hết. Bạn có thể lập kế hoạch cho những trường hợp bất ngờ.Hãy chắc chắn bằng cách nhận ra điều đó cho mỗi vấn đề, vô số giải pháp tồn tại. Hãy nghĩ xa hơn những thách thức tức thời. Đặt cảm xúc có thể cản trở thành công của bạn sang một bên.Tìm hướng đi bằng cách mở rộng tất cả nguồn cảm hứng. Đặc biệt những kinh nghiệm bên ngoài.Chia sẻ kiến thức bạn thu được với đồng nghiệp.Và giúp họ tạo ra hướng đi mới sáng tạo mà bạn có.Hãy chọn hướng đi theo linh cảm và làm theo.

 

4.Can đảm điều hành với những ý tưởng mới. Đừng để nghi hoặc cá nhân kìm giữ bạn tiến lên phía trứơc.Bạn không cần một kế hoạch hoàn hảo để đương đầu với thử thách và tận dụng khả năng của nó. Đạt được thành công lớn bằng cách cập nhật kế hoạch hành động của bạn thường xuyên, liên tục và hợp những thông tin mới và những ý tưởng bạn chưa phát hiện ra thành một thể thống nhất.Nâng cao hiểu biết và tháo gỡ hoạt động duy nhất từng bước bằng cách gắn kết tất cả mọi người–Từ người bán hàng đến người phân phối—trong tiến trình

 

Duy trì động lực thúc đẩy bằng cách chấp nhận không biết gì cả là một thuận lợi lớn. Nhớ rằng :Giải pháp thay đổi cung cấp cho bạn cơ hội tăng sự hiểu biết trong kinh doanh, nền móng khách hàng và sự thoả mãn của cá nhân.

Leave A Comment...