Lập kế hoạch kinh doanh

Phần “ý tưởng kinh doanh”: mô tả ngắn gọn nhưng chi tiết về những gì bạn sẽ định kinh doanh. Đây giống như phần thông báo chung về hàng hoá hay mặt hàng mà bạn sẽ kinh doanh.

Phần “đánh giá thị trường” : Lập “Kế hoạch marketing” mô tả cách thức tiếp thị sản phẩm trên thị trường. Marketing là công việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Khi doanh nghiệp đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng họ đồng thời sẽ thu được lợi nhuận.

Trong bản kế hoạch kinh doanh, cần phải cung cấp đầy đủ các số liệu chi tiết về hàng hoá hay dịch vụ bạn sẽ cung cấp, giá bán, địa điểm bán hàng và phương thưc phân phối hàng và đồng thời nêu rõ cách thức xúc tiến bán hàng của mình.

 

“Tổ chức kinh doanh”: Phần này mô tả cách tổ chức kinh doanh của bạn. Trong đó bao gồm hình thức pháp lý, nhân sự cần có và những nghĩa vụ của doanh nghiệp.

“Các nguồn tài chính cho kinh doanh” : Phần này mô tả các vấn đề có liên quan đến tài chính cuả doanh nghiệp. Trong Kế hoạch Kinh doanh cần phải: tính toán lượng hàng bán ra, chi phí cần thiết và lợi nhuận cũng như lượng vốn khởi sự cần có để có thể đạt được mục đích chính của doanh nghiệp là làm ra lơi nhuận.

Phụ lục : Các giấy tờ kèm theo Bản Kế hoạch Kinh Doanh như Giấy đăng ký kinh doanh, danh sách hàng hoá – dịch vụ và giá bán ra cùng với bản Mô tả công việc và bản dự kê giá. Lưu ý:”càng có nhiều thông tin thì càng có nhiều khả năng và cơ hội có sự trợ giúp từ bên ngoài”.

Trên đây không phải là mẫu Kế hoạch kinh doanh tiêu chuẩn cho mọi doanh nghiệp. Bạn có thể tự thay đổi nội dung bản kế hoạch kinh doanh trên sao cho phù hợp với các loại hình kinh doanh của doanh nghiệp . Các cơ sở cho vay tín dụng có thể bổ sung thêm một số chi tiết khác hoặc thay đổi nội dung Kế hoạch kinh doanh khác.

Tìm nguồn trợ giúp trong việc lập Kế hoạch Kinh doanh

Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều tổ chức và cá nhân có thể giúp bạn lên Kế hoạch Kinh doanh và kiểm tra nội dung. Đó là:
– Các cơ quan nhà nước.
– Các nhà tư vấn chuyên về lĩnh vực này và về loại hình kinh doanh của bạn.
– Các nhà chuyên môn như kế toán viên, luật sư, chuyên viên công tác tại các ngân hàng.
– Đại diện của các tổ chức

Bản Kế hoạch Kinh doanh của bạn có thể tạo cơ hội cho bạn thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh của mình trên giấy trước khi bắt tay vào thực hiện chúng. Nếu đó là ý tưởng kinh doanh chưa tốt, bạn sẽ không bị mất thời gian, nỗ lực và tiền bạc vào đó để rồi bị thất bại. Do đó, trước khi thực hiện một công việc kinh doanh bạn cần tham khảo ý kiến của nhiều người trong quá trình chuẩn bị đầu tiên.

Leave A Comment...