5 cách tránh rắc rối pháp luật

Kinh doanh hợp pháp luôn là một trong những đảm bảo vững bền cho thành công của bạn.

1. Trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản về luật thương mại. Khi đó, bạn có thể nắm rõ những quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp mình.

2. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh". Đối với bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào, bạn hãy giao cho luật sư công ty xem xét kỹ lưỡng mọi điều khoản trước khi đặt bút ký. Điều này sẽ giúp bạn tránh những rắc rối phát sinh khi tiến hành giao dịch.

3. Tham khảo ý kiến của luật sư đối với các văn bản phác thảo như các chính sách dành cho nhân viên trước khi đưa vào thực hiện. Bạn phải chắc chắn rằng những văn bản như vậy cũng phải đảm bảo đúng luật.

 

4. Làm quen và hiểu rõ các khái niệm thương hiệu hay luật bản quyền để tránh mọi vi phạm có thể. Học cách ứng dụng các luật về thương hiệu và bản quyền đó đối với chính sản phẩm công ty bạn.

5. Nhận thức rõ ràng về việc luật pháp phải gắn liền với cấu trúc hệ thống trong công ty bạn. Các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật sẽ không giống nhau giữa doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức tập đoàn và tư nhân.

Leave A Comment...