Đơn giản hóa các mẫu đơn trực tuyến

 

Các mẫu đơn trên trang web của bạn có thể làm cho khách hàng tiềm năng ái ngại mà bỏ đi.

Bạn đã phải mât nhiều công sức mới thu hút được khách hàng tiềm năng đến với trang web của mình. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hãy thử nghiệm các mẫu đơn trực tuyến của bạn—có thể chúng đang chặn những cơ hội kinh doanh mà các chiến dịch marketing của bạn mang lại.

Một mẫu đơn trực tuyến cho phép các khách hàng tiềm năng làm được nhiều việc: liên hệ với bạn, đăng ký tạp chí trực tuyến do bạn cung cấp, hỏi thông tin và dĩ nhiên là cả đặt hàng. Mỗi mẫu đơn là một công cụ giao tiếp cho họ và công cụ marketing cho bạn. Bạn cần có một mẫu đơn trực tuyến để thu thập thông tin liên hệ và được cho phép tiếp xúc với khách hàng tiềm năng. Nếu không, khi họ đã rời trang web của bạn, có thể họ sẽ không bao giờ trở lại.

 

Tuy nhiên, một mẫu đơn trực tuyến bản thân nó không phải là một chiến lược marketing hiệu quả. Trên thực tế, nếu bạn đang mắc phải những lỗi sau, có lẽ bạn đang làm mất khách hàng.

 

•    Đòi hỏi những thông tin không cần thiết: Bạn có thực sự cần khách hàng tiềm năng cung cấp những thông tin như tên công ty, số điện thoại, địa chỉ, và đăng ký một tên đăng nhập và mật khẩu? Nếu không, hãy bỏ những mục này hoặc không bắt buộc phải điền.

 

•    Hạn chế những mục mở: Bạn đã bao giờ nhập nhiều ký tự đến mức hết chỗn trống trong mục mà vẫn chưa nhập xong? Hãy mở rộng các mục, cho phép khách hàng điền được những cái tên, địa chỉ thư điện tử và các thông tin dài khác mà bạn cần.

 

•    Buộc khách hàng lặp đi lặp lại một việc: Sẽ ra sao nếu các mẫu đơn của bạn không được điền hợp lệ, và các khách hàng phải bắt đầu lại từ đầu? Họ sẽ không làm nữa. Hãy lưu những thông tin đã điền đúng và chỉ ra những khu vực cần lưu ý.

Đừng xây dựng những mẫu đơn không đổi, hãy tối ưu hóa chúng. Thử áp dụng những cách đã được kiểm nghiệm qua thời gian sau đây để biến những mẫu đơn của bạn thành các công cụ marketing tốt hơn:

 

•    Cho biết thông tin liên hệ của bạn. Hãy cho các khách hàng tiềm năng của bạn lựa chọn gọi thẳng cho bạn thay vì, hoặc thêm vào, việc điền vào mẫu đơn trực tuyến.

 

•    Đề nghị cung cấp tạp chí điện tử. Khi họ đã liên hệ với bạn, hãy mời họ đăng ký nhận bản tin của bạn.

 

•    Hỏi làm thế nào mà họ tìm ra trang web của bạn. Câu hỏi không bắt buộc này có thể cung cấp cho bạn thông tin marketing sâu sắc mà không làm mất khách hàng.

 

Các mẫu đơn trực tuyến của bạn giúp các khách hàng tiềm năng ban đầu liên hệ với bạn. Hãy làm cho quy trình này trở nên dễ dàng vì các mẫu đơn đó không có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng đầu tiên.

Leave A Comment...