Bạn có phải là nhà lãnh đạo đa chiều không?

Nhà lãnh đạo đa chiều sẽ là người không bao giờ lựa chọn cách tiếp cận "một cho tất cả" mà sẽ thay đổi phong cách lãnh đạo của mình dựa trên cơ sở xác định xem các thành viên trong nhóm của mình đang ở vị trí nào trong vòng xoáy trôn ốc của sự phát triển. Một người càng có ít khả năng, thì họ lại càng cần được chỉ bảo và hướng dẫn. Càng ít tận tụy, thì họ càng cần sự ủng hộ từ phía bạn.

Lãnh đạo dựa trên từng tình huống cụ thể
Không chỉ dựa trên sự khác biệt trong tính cách, phong cách của từng cá nhân mà phong cách lãnh đạo của chúng ta cũng cần phải thay đổi dựa trên từng tình huống cụ thể.

 


Thuật ngữ "tình huống" là gì? Để thành thạo về một việc gì đó, một con người thường trải qua 4 giai Nhưng trước tiên, chúng ta phải đánh giá ước định xem anh ta hoặc cô ta đang đứng ở đâu trong vòng xoáy của sự phát triển. Muốn vậy, chúng ta cần hiểu hai điều:

1 – Năng lực của họ đến đâu?

2 – Độ tận tụy của họ đến mức nào?

Năng lực ở đây nghĩa là những hiểu biết và kỹ năng để đạt được một mục đích hay hoàn thành một nhiệm vụ đòi hỏi nào đó. Còn tận tụy là kết hợp giữa niềm tin và cảm hứng.

Nhà lãnh đạo đa chiều sẽ là người không bao giờ lựa chọn cách tiếp cận "một cho tất cả" mà sẽ thay đổi phong cách lãnh đạo của mình dựa trên cơ sở xác định xem các thành viên trong nhóm của mình đang ở vị trí nào trong vòng xoáy trôn ốc của sự phát triển. Một người càng có ít khả năng, thì họ lại càng cần được chỉ bảo và hướng dẫn, càng ít tận tụy, thì càng cần được ủng hộ.

Các hành vi hướng dẫn từ phía bạn: bao gồm việc nói rõ ràng cho nhân viên của bạn biết họ cần phải làm gì, làm như thế nào và khi nào thì thực hiện. Sau đó, hãy chăm chú giám sát và chú ý xem họ hoàn thành công việc thế nào. Điều này đòi hỏi người huấn luyện phải rất công phu chỉ cho họ cách thức làm việc từng bước từng bước một.

Các hành vi khuyến khích, cảm thông từ phía bạn: bao gồm việc lắng nghe mọi người, ủng hộ và động viên những nỗ lực của họ, sau đó tạo điều kiện để họ tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

Bạn có thể nhìn thấy khi phong cách lãnh đạo của bạn không phù hợp với phong cách của nhân viên, chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra. Ví dụ bạn cố hướng dẫn những người đã có được thành tích cao trong công việc, như vậy là thừa. Họ sẽ cảm thấy bạn đang quản lý theo kiểu săm soi từng li từng tí và điều đó nhanh chóng là tan biến đi động cơ thúc đẩy họ.

Các giai đoạn phát triển của một người cũng thay đổi tùy theo nhiệm vụ. Ví dụ như, một người rất giỏi và đạt được thành tích cao khi được xếp vào làm công việc kỹ thuật. Thế nhưng anh ta lại là một người thận trọng khi phải đưa ra những lời phát biểu trước đám đông và không có gì lạ nếu như cũng chính con người ấy trở thành anh lính mới bị vỡ mộng khi bước lên trở thành người quản lý một nhóm nhân viên. Do đó, tùy thuộc vào nhiệm vụ mà họ đang thực hiện, bạn có thể sử dụng phương pháp lãnh đạo khác nhau. Sự lãnh đạo của bạn phải thay đổi tùy thuộc vào tình huống như đã chỉ ra trong chiều hướng

Kết luận
Để trở thành nhà lãnh đạo đa chiều (mà ở đây là 6 chiều), bạn phải rèn luyện 6 khả năng lãnh đạo sau:

1. Lãnh đạo chính mình – Bạn phải trở thành người làm gương cho người khác.

2. Lãnh đạo nhân viên của bạn tiến lên – kết nối mọi người trong một tầm nhìn mạnh mẽ

3. Lãnh đạo nhân viên hướng tới trách nhiệm – huấn luyện, trao quyền và tăng cường nhận thức

4. Lãnh đạo sâu sắc – lắng nghe ở mọi cấp độ

5. Lãnh đạo dựa trên sự khác biệt về cá nhân hoặc phong cách – đánh giá sự khác biệt

6. Lãnh đạo dựa trên tình huống – các tình huống khác nhau đòi hỏi hành động khác nhau.

Hãy nhớ rằng, các nhà lãnh đạo vĩ đại tạo ra những tổ chức vĩ đại. Thực hành để trở thành nhà lãnh đạo đa chiều và quan sát tổ chức của bạn phát triển một cách thịnh vượng.

Leave A Comment...