Các mối quan hệ đối tác đối với nữ doanh nhân

Khi đề  cập tới việc thiết lập và bảo trì một quan hệ đối tác có hiệu quả, nó là nhân tố trong thành công, thất bại và cuộc sống.

Cho phép tôi bắt đầu bằng việc nói rằng tôi tin tưởng vào những quan hệ đối tác doanh nghiệp. Tôi biết câu chuyện và thống kê đó cho thấy rằng họ có thể nghi vấn và mạo hiểm để định hướng. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến điều có thể xảy ra khi những người thích hợp đến cùng nhau và tổng số đúng là lớn hơn là những phần riêng lẻ.

Thiết lập hay bảo trì một quan hệ đối tác doanh nghiệp thành công, bạn phải đi sâu vào vấn đề với những sự chờ đợi đúng.Những quan hệ đối tác tương tự cuộc h ôn nhân ,bạn cho rằng kết thúc bằng ly dị: Sẽ gần như không thể đạt được cho hai hoặc nhiều người hơn khi trên cùng quỹ đạo cuộc sống mãi mãi.
Biết thực tế phía trước là chìa khóa dẫn tới việc lập kế hoạch trước khi và trong quá trình thảo luận của một quan hệ đối tác để bảo đảm sức mạnh, lẫn thành công.

 

Nó tồn tại lý do, phụ nữ có thể vượt hẳn và lợi ích không tương xứng từ những quan hệ đối tác doanh nghiệp. Những kết quả của vô số sự nghiên cứu đã cho thấy rằng phụ nữ đó gây áp lực vời sự lãnh đạo của những người tham gia và trội hơn trong việc quản lý dựa  trên nền mối quan hệ. Những chất lượng này tại tâ m điểm của những quan hệ đối tác tốt. Thật ra, trung tâm cho sự Dẫn đầu Sáng tạo, một sự lãnh đạo tổ chức không lợi nhuận được dành cho việc nghiên cứu và lãnh đạo giảng dạy, mới đây công trình được xếp hạng và sửa chữa những mối quan hệ như sự lãnh đạo quan trọng trong vấn đề xác định thành công.

Như tôi viết điều này, Tôi đang vượt ra khỏi một quan hệ đối tác doanh nghiệp chín năm rất thành công. Thực tế mà thậm chí sự hòa tan của quan hệ đối tác thịnh vượng này là một quá trình hài lòng như vậy củng cố thực tế mà đối tác của tôi và tôi đã  làm mọi việc theo đúng cách, vài điều trong số đó là định trước và vài điều là những sai lầm chúng tôi học để củng cố.

Nếu bạn đang cho rằng việc gặp nhau bắt buộc với người nào đó hay cái gì khác cũng là để bắt đầu hay phát triển một doanh nghiệp, để đạt được những điều trọng yếu qua những bài học tôi học được qua những trải nghiệm :

Tìm thấy một đối tác mà có cái bạn thiếu: Như Michael Gerber nói trong sách E- Myth phổ biến của ông, một cộng với một cần phải cân bằng với ba. Đừng co’ hợp tac’ vơi’ một người nào đó chỉ vì người đó giống bạn . Tính công bằng là một cách đắt để kết bạn.

Chắc chắn rằng những giá trị nòng cốt của bạn được sắp thẳng hàng. Tôi đã nhìn thấy nhiều thất bại trong quan hệ đối tác vì vấn đề tin tưởng hơn bất cứ cái gì khác.

Trả lời mọi sự phản đối phía trước. Mất thời gian để bỏ đi cùng nhau và lập một kế hoạch  kinh doanh thực sự. Sẽ tự nhiên bị kích động khi thành lập một quan hệ đối tác mới, nhưng đóng vai trò của naysayer. Xác định tại sao quan hệ đối tác có thể không hoạt động, và tỏ ý phản đối.

Thành thật với những kế hoạch cuộc sống của bạn. Thực tế, đối với  phụ nữ, cuộc sống sẽ có một cơ hội tốt hơn trong việc can thiệp vào những kế hoạch kinh doanh của chúng ta. Bạn không thể dự đoán mọi thứ, nhưng nếu bạn đang dự định thay đổi  cuộc sống chính- một sự di chuyển ,sinh con, ly dị, quan tâm đến cha mẹ già ,đối tác tiềm năng của bạn cần phải biết điều đó.

Bắt đầu quan hệ đối tác với quyết định  cuối  cùng. Thuê một người được uỷ quyền am hiểu để giúp đỡ bạn đặt một thỏa thuận mua bán đúng chỗ vì vậy bạn có một con đường để ra khỏi kinh doanh. Chắc chắn rằng thỏa thuận có sự ăn khớp và được thi hành. Như bất kỳ người được uỷ quyền nào sẽ nói với bạn, sẽ dễ dàng nhiều hơn để thiết đặt cái gì đó trước khi co’ một vấn đề để thoả mãn.

Ấn định vùng trách nhiệm và sau đó rời khỏi. Gần đây trong quan hệ đối tác của chúng tôi, đối tác của tôi và tôi gấp đôi lên gần như mọi thứ Chúng tôi đã làm việc quá nhiều và tạo ra nhiều cuộc tranh luận không cần thiết. Quan hệ đối tác của chúng tôi cuối cùng đánh bước dài khi chúng tôi tự phân công cho mình những vai trò khác nhau và bỏ tất cả những quyết định khác. Chúng tôi cần phải làm việc đó sớm hơn.

Cuối cùng, khi bạn ký kết một quan hệ đối tác, nhớ mọi quy tắc mẹ bạn dạy bạn. Như với hôn nhân, bạn hướng tới để có quan hệ xứng đáng. Vì thế đối xử với  mọi người bằng cách mà bạn muốn họ đối xử với mình. Đừng có nói những điều mà bạn không thể rút lại được. Đừng lấy những thứ quá cá nhân. Thuyết phục đằng sau cuộc họp kín và trình bày trước  liên hiệp. Tiền và sự sợ hãi – hai điều mà bạn thường xuyên giao dịch trong khi điều hành trong kinh doanh — nó mang lại sự tồi tệ nhất cho mọi người. Việc sử dụng những nhân cách tốt sẽ dàn xếp ổn thoả nhiều tình cảnh khó khăn.

Như những doanh nhân nữ, chúng tôi có một lợi thế cố hữu trong việc thiết lập những quan hệ đối tác có hiệu quả bằng cách sử dụng những kỹ năng lãnh đạo mà  nhiều người trong số  chúng ta sở hữu. Với việc đặt kế hoạch và sự thiết đặt sự dự tính trước, giá trị có thể biểu hiện theo hàm số mũ.

Leave A Comment...