Không miễn trừ cho doanh nghiệp thương mại điện tử

 

Các doanh nghiệp trực tuyến vẫn phải tuân thủ các quy định cấp phép và thuế của thế giới thực.

Gần đây tôi nhận được khá nhiều thư điện tử từ các chủ doanh nghiệp thương mại điện tử có suy nghĩ rằng vì công việc kinh doanh của họ được thực hiện trên mạng hay ngay tại nhà họ với những đồ đạc của họ mà các quy định và quy chế điều chỉnh các doanh nghiệp thực tế hữu hình không thể áp dụng với họ.

Những câu hỏi về thương mại điện tử sau đây là những câu tôi nhận được nhiều nhất. Những câu hỏi này không liên quan đến việc lập trang web hay tiến hành thương mại điện tử – chúng giống với loại câu hỏi mà tôi gọi là “có thực tôi bắt buộc phải…” hơn.

1. Có thực tôi phải có giấy phép kinh doanh? Đây là một yêu cầu mà nhiều chủ doanh nghiệp thương mại điện tử cho rằng họ có thể bỏ qua vì họ không có cơ sở vật chất hữu hình.

Rất tiếc. Điều hành một doanh nghiệp điện tử từ văn phòng hay nhà bạn cũng không giúp bạn thoát khỏi việc đăng ký kinh doanh. Phụ thuộc vào nơi ở của bạn, bạn sẽ cần một giấy phép cấp thành phố hay cấp quận. Đáng mừng là việc xin cấp các giấy phép kiểu này khá dễ dàng và không đắt đỏ gì. Để biết những yêu cầu đối với việc cấp phép tại địa phương mình, hãy liên hệ với văn phòng đại diện cho chính phủ tại thành phố hay quận nơi bạn sinh sống.

 

Các doanh nghiệp đóng tại nhà riêng còn là đối tượng của các điều luật khoanh vùng quy định tài sản được sử dụng như thế nào và có thể hạn chế nhiều loại hoạt động. Bạn nên xem các yêu cầu khoanh vùng địa phương và các điều khoản về tài sản. Bạn có thể tìm được thông tin này tại tại trụ sở tòa án hoặc bằng cách gọi đến văn phòng cấp phép địa phương bạn.

 

Bên cạnh mục đích hợp pháp hóa, lý do tốt nhất để xin giấy phép kinh doanh là ở chỗ nó cho phép bạn thành lập một tài khoản ngân hàng sử dụng cái gọi là DBA. Một DBA là một tên gọi khác mà bạn sử dụng trong hoạt động kinh doanh thay cho tên riêng của mình. Ví dụ, tên bạn là Joe Jones, nhưng bạn có thể sử dụng tên Các Dịch Vụ Internet Jones làm tên kinh doanh của mình. Có một giấy phép kinh doanh sẽ cho phép bạn lập một tài khoản doanh nghiệp và được in séc với tên kinh doanh của mình, cho bạn một vẻ ngoài chuyên nghiệp rất cần thiết mà nhiều doanh nghiệp điện tử không có.

 

2. Có thực tôi phải có mã số thuế? Các công ty trực tuyến với một cơ sở có thực, hay có mối liên hệ, tại một bang phải thu và báo các các loại thuế trên doanh thu của những mặt hàng phải đánh thuế tính cho khách hàng sống trong phạm vi bang đó. Ví dụ nếu doanh nghiệp trực tuyến của bạn đặt trụ sở tại California, bạn phải thu và báo cáo thuế doanh thu đến từ những người thuộc bang California mua hàng trên trang mạng của bạn.

Vì thế, bạn sẽ cần một mã số thuế nếu bạn bán các mặt hàng phải đánh thuế. (Hầu hết các dịch vụ đều không bị đánh thuế.) Việc đăng ký một mã số thuế thường chỉ là một quy trình đơn giản từ việc điền vào một mẫu đơn và trả một khoản phí danh nghĩa. Bạn sẽ lập báo cáo hàng quý và chuyển giao bất cứ khoản thuế doanh thu nào đến hạn.

Hãy lưu ý: Nhiều doanh nghiệp đã tự mình gây ra vấn đề nghiêm trọng cho mình vì họ thấy việc tiêu dùng khoản thuế doanh thu họ thu được thay vì gửi cho nhà nước là hợp lý. Điều này có thể dẫn đến sự xóa sổ của công ty và một thời gian ở tù cho bạn. Nhiều khi lỗi này bị mắc hoàn toàn vô ý thức khi một chủ doanh nghiệp trộn lẫn các khoản quỹ thu được vào thuế thu nhập trong tài khoản séc doanh nghiệp của mình. Hãy mở một tài khoản ngân hàng riêng và nộp tiền thuế doanh thu vào đó, đừng động tới nó cho đến khi tới hạn phải gửi số tiền đó cho nhà nước cùng với bản báo cáo hàng quý.

 

3. Có thực tôi phải trả thuế thu nhập từ trang web của mình? Chúng tôi đã nhắc đến điều này rồi, và câu trả lời vẫn thế: Chỉ vì thu nhập của bạn có được từ một doanh nghiệp điện tử không có nghĩa là thu nhập đó không thể đánh thuế được. Đó không phải là của trời cho. Đó là thu nhập, vậy hãy lập báo cáo về nó.

Điểm cần nhớ là: Yếu tố “điện tử” đi kèm với doanh nghiệp không có nghĩa là “miễn trừ”. Trong con mắt của luật pháp, doanh nghiệp điện tử của bạn phải tuân thủ những điều luật và quy chế y như các cửa hàng gia đình nhỏ, vì thế hãy đảm bảo rằng bạn tiến hành kinh doanh giống như vậy.

Tim W. Knox là người sáng lập và là giám đốc điều hành của ba công ty về công nghệ thành công là: B2Secure Inc., một công ty phần mềm quản lý việc thuê lao động trên Web; Digital Graphiti Inc., một công ty phát triển phần mềm; và DropshipWholesale.net, một tổ chức trực tuyến giúp doanh nhân tạo dựng và thành công với doanh nghiệp bán hàng trực tuyến hoặc doanh nghiệp dạng eBay.

Leave A Comment...