Phương pháp tìm kiếm thị trường mục tiêu

Phần 1:Tìm kiếm thị trường mục tiêu của bạn

Những nhà kinh doanh nhỏ khi học về chiến lược tiếp thị, hay tự đặt cho mình những câu hỏi,”Khách hàng của bạn là ai?Ai là người sẽ mua sản phẩm của bạn?”. Và thực sự ngạc nhiên là khi hầu hết những doanh nghiệp nhỏ khôn khéo nhất cũng không có câu trả lời ai sẽ mua sản phẩm của họ hoặc họ sẽ thừa nhận là”tất cả mọi người”

Sự thừa nhận có vẻ như là đây là một quyết định sai, đánh giá sai lầm và một chiến lược tiếp thị sai lầm và rốt cuộc kinh doanh thất bại. Hầu hết những doanh nghiệp nhỏ thành công đều hiều rằng chỉ có một số lượng người giới hạn sẽ mua sản phẩm và dịch vụ của họ.Trách nhiệm sau đó sẽ xác định chính xác những người đó là ai và mục tiêu mà doanh nghiệp đã nỗ lực tiếp thị và những đồng đo la sẽ nằm trong tay họ.

 


Bạn cũng có thể xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh hơn bằng cách xác định và đáp ứng thật hoàn hảo đối với những nhóm khách hang đặc biệt-mục tiêu tiếp thị của bạn. Một trong những điều đầu tiên bạn cần làm là cho những sản phẩm và dịch vụ của bạn tinh tế hơn để bạn không phải mệt mỏi để “Đáp ứng mọi đòi hỏi với tất cả mọi khách hang”.Hãy là một chuyên gia !

Ví dụ,doanh nghiệp của tôi,một công ty chuyên về du lịch,chúng tôi đã sớm có những quyết định đặc biệt trong kế hoạch tiếp thị của mình. Là một doanh nghiệp thuê ràu thuyền ,chúng tôi biết rằng có rất nhiều nhóm đánh cá ở khu vực này và cả nhóm tàu thuyền nữa.Vì vậy chúng tôi đã quyết định đưa ra những lời đề nghị những cuộc tham quan hay những sự kiện đặc biệt.

Vâng, quyết định này đã loại trừ tỉ lệ phần trăm thị trường-nhưng nó cũng cho chúng tôi cái “độc quyền” để chúng tôi có thể lợi dụng mở rộng thị trường bằng cách mà những chủ cho thuê khác không có ưư thế bằng.

Kế tiếp,bạn có thể hiểu mọi người mua trao đổi ,mua bán sản phẩm,dịch vụ vì ba lý do cơ bản sau:

*Đáp ứng nhu cầu.

*Giải quyết mọi vấn đề.

*Để cảm thấy tốt hơn.

Bạn cần phải xác định giải pháp và chủng loại sản phẩm,dịch vụ nào sẽ tiếp thị tiếp theo.
Sản phẩm hay dịch vụ của bạn sẽ thích hợp hơn nhiều so với một mặt hang nào khác, cũng như những khách hang mục tiêu chính của doanh nghiệp chúng tôi là những người muốn có được cái cảm giác thư giãn, thoải mái-giành cả ngày để đùa giỡn với làn nước,xả hơi và được phục vụ.

Nhưng nó cũng nhằm vào những khách du lịch từ ngoài thành phố vào hay những kiều bào,bởi vì chúng tôi đóng vai trò đại diện để giải quyết vấn đề thắc mắc”Chúng ta sẽ phải làm gì rong lúc công ty đang ở đây?Chúng ta phải làm cách nào để phục vụ du khách và chỉ cho họ thấy lĩnh vực của chúng ta?”
Bước tiếp theo để tạo một chiến lược tiếp thị hiệu quả là làm tiêu tan trong thị trường mục tiêu.

Leave A Comment...