Sáu bước thực hiện ý tưởng kinh doanh

1.Tập trung vào các phân khúc thị trường
Căn cứ vào năng lực nổi trội của mình cùng với “khoảng trống” nào đó trong thị trường để xác định “địa hạt” phát triển hoạt động kinh doanh, tức là tạo ra một phân khúc thị trường cho riêng mình. Trước khi phát triển một phân khúc thị trường, bạn cần có những nghiên cứu cần thiết đối với ý tưởng đó, chú ý đến khả năng thực hiện và đánh giá nhu cầu của khách hàng tiềm năng.

 

2. Trao đổi ý tưởng với bạn bè và người thân
Việc tham khảo ý kiến của người khác, đặc biệt là những người có những hoạt động tương tự, sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn diện hơn về công việc sắp triển khai của mình, bởi qua đó bạn có thể thấy những cái bạn chưa từng nghĩ tới, chưa lường trước. Đâu là cái bạn cần hoàn thiện? Tại sao phải hoàn thiện và có thể hoàn thiện như thế nào? Những câu hỏi này bạn hoàn toàn có thể tìm được lời đáp qua các cuộc trao đổi với những người “trong cuộc”.

3. Tham gia vào các diễn đàn thảo luận
Đây là cách rất tốt để bạn có thể nắm bắt được những khách hàng tiềm năng của mình. Bạn cũng có thể nhìn thấy những xu hướng, có được thông tin phản hồi và có thể xác lập được các mối quan hệ làm ăn với người “cùng hội, cùng thuyền”.

4. Đánh giá nhu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ của bạn
Bạn cần nhận biết về sự phát triển và đường hướng của lĩnh vực bạn tham gia. Từ nhận thức này, bạn sẽ thấy được những khiếm khuyết trong ý tưởng của mình để từ đó tập trung các nguồn lực đúng hướng hơn. Việc này cũng giúp bạn phát triển kinh doanh theo hướng chú trọng đến hoạt động đổi mới và có tầm nhìn xa hơn.

5. Nghiên cứu các hoạt động kinh doanh gần giống với ý tưởng của bạn để xác định cạnh tranh
Bạn cần tìm kiếm những cách thức khác nhau để có thể có được lợi thế kinh doanh so với các đối thủ cạnh tranh. Nên tự hỏi và tìm cách làm gì để hoạt động kinh doanh của bạn tốt hơn và có được sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh?

6. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh
Để có được bước đi đúng hướng, bạn cũng cần quan sát, theo dõi với nghiên cứu những việc mà các đối thủ cạnh tranh của mình làm.

Leave A Comment...