Quan chức nghỉ hưu không được làm kinh tế ngay

quan_tri_quan_chuc_nghi_huu_khong_duoc_lam_kinh_te_ngay

Các lãnh đạo vừa nghỉ hưu, thôi không giữ chức vụ chủ chốt phải chờ một khoảng thời gian tối thiểu là 6 tháng mới được kinh doanh.

Quy định mới do Chính phủ vừa ban hành này nhằm ngăn chặn, tình trạng người thôi giữ chức vụ lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực mình quản lý trước đây để làm những việc nhằm vụ lợi riêng cho bản thân và gia đình, làm thất thoát tài sản Nhà nước, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Theo quy định của Nhà Nước, người thôi giữ chức vụ không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư…

 

Trong đó, những người thôi giữ chức vụ trong những lĩnh vực như bưu chính viễn thông, công nghiệp, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, thủy sản, xây dựng sẽ không được kinh doanh từ 12 tháng đến 18 tháng. Người từng thôi giữ chức vụ trong các lĩnh vực văn hóa thông tin, y tế, giáo dục không được kinh doanh từ 6 đến 12 tháng…

 

Theo quy định, các cán bộ, công nhân viên chức trực tiếp, nghiên cứu thẩm định, phê duyệt, xây dựng các chương trình dự án không được kinh doanh cho đến khi chương trình, dự án đó kết thúc. Trong trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phát hiện lĩnh vực kinh doanh và thời hạn không đúng quy cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Leave A Comment...