Thách thức lớn nhất về công nghệ thông tin đối với các doanh nhân

 

Hiểu những cản trở phía trước sẽ giúp bạn quản lý nhu cầu công nghệ thông tin tốt hơn.

Công nghệ có thể là công cụ có sẵn cho chủ doanh nghiệp thử hợp lý hoá tổ chức kinh doanh doanh nghiệp của họ và tăng năng suất-và chỉ làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn-nhưng nó là một công cụ có nhiều mặt, phức tạp và có một sự bí hiểm rõ ràng. Nếu sử dụng hiệu quả bạn sẽ giành được một khoản lãi suất khổng lồ cho doanh nghiệp của bạn nhưng sử dụng nó không đúng có nghĩa hệ thống không hiệu quả, mất khách và làm chủ những vấn đề khác.

Khi đề cập đến việc quản lý nhu cầu công nghệ của bạn, có một số chủ doanh nghiệp đối mặt với thách thức. Bốn thách thức lớn nhất là: thiếu kiến thức về kỹ thuật, không có khả năng để ưu tiên cho những công nghệ mà quan trọng nhất tại đúng thời điểm, cách để kết hợp công nghệ thành thể thống nhất đến doanh nghiệp và cuối cùng là cách bảo vệ nó. Đầu tiên, hãy nói với chúng tôi về việc thiếu hụt trong công tác giáo dục.

Thiếu sự hiểu biết

 

Mặc dù dường như, công nghệ càng ngày càng dễ dàng hơn để sử dụng mỗi năm đối với nhiều người, công nghệ vẫn là “một cái hộp bị đóng”. Và “cái hộp bị đóng này” tạo ra sự phân chia kỹ thuật số. Lấy ví dụ, những trang web. Nó khá dễ dàng để tạo một trang web, nhưng việc phân chia kỹ thuật số được chạy khi đối thủ của bạn có những tính năng, đặc điểm riêng biệt trên trang web của họ mà có thể giúp họ để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn của bạn. Và trong khi dễ dàng đổ lỗi cho việc thiếu ngân phí dẫn đến trang web của bạn kém hơn. Đó hầu như không phải lý do, đối thủ của bạn có đặc trưng riêng còn bạn thì không có. Lý do thực sự là họ có tầm nhìn xa (hay có đào tạo, nếu bạn làm) để thuê chuyên gia hay làm bằng cách sử dụng áp dụng làm chủ việc giảm giá.

 

Bởi vì bạn không biết bạn có thể thêm công cụ chat từ xa đến trang web của bạn chỉ vài đô một tháng và có lẽ thậm chí không biết vụ tồn tại-bạn không có nó trong trang web của bạn và đối thủ của bạn đã làm được điều đó.

 

-Đặt ra mục đích để đọc phần mục công nghệ của vài doanh nghiệp nhỏ-những tạp chí trọng yếu trong tuần hay trong tháng, hay quyên góp vài tin tức được thảo luận trong công tác kinh doanh công nghệ nhỏ.

 

-Giữ liên lạc thường xuyên với cố vấn kỹ thuật và để cho họ biết bạn muốn họ giữ cho bạn thông tin về kỹ thuật, bạn nên biết về điều đó có thể giúp cho việc phát triển doanh nghiệp của bạn.

 

-Nắm lấy ưu điểm của cuộc hội thảo kỹ thuật giảm giá và miễn phí được đề nghị bởi cơ quan thương mại địa phương, SBA hay tổ chức doanh nghiệp khác.

 

Không có khả năng để ưu tiên

 

Có thể bạn biết về công nghệ mới và tuyệt vời nhất là có một nhà tư vấn đặc biệt để hướng dẫn bạn.Khi bạn có thể có một khoảng thời gian giới hạn và tiền để thực hiện kỹ thuật bạn cần. Điều đó thật quan trọng khi có một kế hoạch kỹ thuật ở một nơi để ưu tiên cái công nghệ bạn quyết định để tiến hành.

 

Chúng ta cùng thảo luận, ví dụ, sức ép bán hàng của công ty bạn đang phát triển và bạn cần xem xét việc thực hiện một hệ thống thư điện tử không dây. Sau đó quản lý tiếp thị của bạn nói với bạn rằng bạn phải mở rộng bộ phận tiép thị và cần để xem như thêm vào WiFi trong cơ quan để thích nghi với nhân công mới. Khoảng thời gian này, bạn cũng nhận ra rằng càng ngày việc bán hàng đang diễn ra phía bên ngoài khu vực địa phương và bạn nên mở rộng trang web để thâu tóm dịch vụ khách hàng và đặc trưng hàng hoá tốt hơn.

 

Điều tất yếu để làm việc trong suốt kế hoạch kỹ thuật (chỉ giống như kế hoạch kinh doanh) và xem như cái đích đang đến gần, thời kỳ giữa và tương lai lâu dài. Sử dụng kế hoạch kỹ thuật sẽ giúp bạn luôn cảm thấy giống như bạn đang chạy sau khi “huấn luyện kỹ thuật” thay vì quản lý nó.

 

Thông tin hợp thành thể thống nhất

 

Khi bạn bắt đầu, nó giống như là bạn bắt đầu sử dụng Microsoft Excel để lưu giữ thực tế thiết yếu và những con số. Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, bạn có thể bắt đầu sử dụng PDA và Microsoft Outlook để lưu giữ thông tin khách hàng. Một số nhân công sử dụng ACT! để giải quyết ,quản lý khách hàng trong khi trợ lý tiếp thị của bạn sử dụng quyền làm chủ ứng dụng, Chúc mừng!

 

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, hoàn toàn cần thiết để bạn đảm bảo số liệu kinh doanh của bạn được hợp thành thể thống nhất càng nhiều càng tốt. Số lượng hàng hoá của bạn, số liệu hàng hoá, thông tin tiếp thị cần được liên kết thành chuỗi với nhau để phục vụ khách hàng và tăng lãi suất tốt nhất.

 

Khi mức số lượng hàng hoá thấp, bạn đừng hứa với khách hàng bạn có thể lấy cho họ những thứ mà bạn thực sự không thể chuyển phát. Nếu một khách hàng cực quan trọng thường xuyên mua của bạn, bạn nên biết về điều đó và có thể bán đoạn cho họ sản phẩm khác để khích lệ việc mua hàng của họ.

 

Tổng hợp thông tin của bạn thành một thể thống nhất là tất yếu để phát triển doanh nghiệp và bạn cần tìm cách để làm điều đó.Cho dù bạn tự tính toán, quyết định hay thuê một chuyên viên công nghệ thông tin để giúp đỡ bạn, đừng sao lãng, bỏ qua phần tất yếu của kế hoạch kỹ thuật.

 

Bảo vệ giữ liệu và an ninh mạng

 

Thách thức tất yếu khác đối với doanh nghiệp của bạn là cách để bảo vệ dữ liệu từ bất kỳ thành viên nào, nguy cơ trong và ngoài. Các hacker muốn ăn cắp nó. Lũ lụt, hoả hoạn, động đất, bão có thể phá huỷ nó. Những nhân công không bằng lòng muốn xoá nó đi (sau khi bán nó cho đối thủ cạnh tranh của bạn). Có thể bạn ngẫu nhiên xoá nó đi. Để bảo đảm được dữ liệu của bạn được bảo vệ khi có thể, bạn phải làm ba việc sau:

 

1)Bảo vệ nó từ những hacker và những người không nên truy cập vào.

2)Lắp đặt kế hoạch thiết lập để bảo đảm dữ liệu đã thiết lập không bị mất.

3)Bảo đảm bạn có thể lấy lại dữ liệu theo đúng thị hiếu hiện nay.

Leave A Comment...