Quản lý nhân viên làm việc bán thời gian

Các nhà quản lý thường không dành nhiều quan tâm đến những nhân viên làm việc bán thời gian. Họ nghĩ rằng nếu các nhân viên bán thời gian có nghỉ việc thì việc tìm người thay thế cũng không quá khó.
Thế nhưng, việc thay đổi nhân sự thường xuyên, dù là nhân sự làm việc toàn thời gian hay bán thời gian, đều gây ra nhiều tổn thất cho doanh nghiệp: công việc bị đình trệ, các nhân viên mới không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, chất lượng dịch vụ xuống cấp, doanh nghiệp bị mất khách hàng…
Dưới đây là những bí quyết để sử dụng có hiệu quả các nhân viên làm việc bán thời gian và giữ họ làm việc lâu dài với doanh nghiệp…


1. Hiểu được chính sách của doanh nghiệp.
Điều này nghe có vẻ hiển nhiên đối với bất kỳ một nhà quản lý nào. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhà quản lý phải hiểu rõ được tất cả các quyền lợi của các nhân viên làm việc bán thời gian. Doanh nghiệp đang dành cho họ những lợi ích nào? Họ được nghỉ phép bao nhiêu ngày trong năm? Doanh nghiệp có tuân thủ theo luật lao động hiện hành về các chế độ bồi thường và đối xử công bằng với các nhân viên làm việc bán thời gian hay không?

2. Khuyến khích nhân viên làm việc bán thời gian đưa ra những đề xuất.
Không nên nghĩ rằng các nhân viên làm việc bán thời gian chỉ là những người phụ và vì làm việc bán thời gian nên họ chỉ làm đúng những công việc được giao, không cần phải sáng tạo. Nhưng nên nhớ rằng một nhân viên làm việc bán thời gian cũng có đầy đủ sự nhiệt tình và có nhiều khả năng như một nhân viên làm việc tòan thời gian.

Vấn đề là nhà quản lý có biết cách khơi dậy sự nhiệt tình và khả năng tiềm ẩn của họ không. Khuyến khích các nhân viên làm việc bán thời gian đưa ra các ý kiến, các đề xuất. Công nhận và khen thưởng họ đúng lúc khi họ có những đề xuất tốt và đối xử với họ như những nhân viên làm việc tòan thời gian.

3. Bố trí nhân viên có kinh nghiệm kèm cặp nhân viên làm việc bán thời gian.
Những người đi trước luôn có thể trở thành những người thầy, người hướng nghiệp rất hữu ích đối với các nhân viên mới, cho dù họ là nhân viên làm việc tòan thời gian hay bán thời gian.

Người hướng nghiệp cho một nhân viên làm việc bán thời gian tốt nhất cũng là một nhân viên làm việc bán thời gian. Việc bố trí một người hướng nghiệp làm việc sát cánh với một nhân viên làm việc bán thời gian sẽ nói lên hai điều.

Doanh nghiệp thật sự quan tâm đến sự tiến bộ của các nhân viên làm việc bán thời gian cũng là những người có khả năng đóng góp ngang bằng với các nhân viên làm việc tòan thời gian.

4. Tạo điều kiện cho các nhân viên làm việc bán thời gian tham gia các chương trình đào tạo và phát triển của doanh nghiệp.
Các nhân viên làm việc bán thời gian cũng cần được đào tạo, phát triển đầy đủ như những nhân viên làm việc tòan thời gian. Tạo cơ hội cho họ được phát triển đầy đủ các kỹ năng, hiểu biết chuyên môn để phát huy tối đa hiệu quả làm việc.

5. Dành thời gian trò chuyện và lắng nghe các nhân viên.
Thời gian mà các nhân viên làm việc bán thời gian ở trong văn phòng không nhiều so với các nhân viên làm việc tòan thời gian. Nhà quản lý nên tranh thủ thường xuyên giữ liên lạc, trò chuyện với họ và tìm hiểu những tiến triển của họ trong công việc, các khó khăn mà họ đang phải đối diện và kiểm tra xem họ có cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ nhà quản lý không.

6. Giúp các nhân viên làm việc bán thời gian vượt qua cảm giác bị cách ly với tổ chức.
Các nhân viên, bất kể là nhân viên làm việc bán thời gian hay toàn thời gian, cảm thấy bị cách ly, tách rời khỏi tổ chức, họ sẽ làm việc thiếu động cơ và sự nhiệt tình, dẫn đến hiệu quả làm việc thấp. Do đó, các nhân viên bán thời gian cần có cơ hội được quen biết, giao lưu với tất cả các thành viên của doanh nghiệp và được cập nhật tất cả những diễn biến đang xảy ra ở doanh nghiệp. Nên mời họ tham gia tất cả các sự kiện do doanh nghiệp tổ chức hay tài trợ, như các buổi tiệc họp mặt vào các dịp lễ, các hoạt động xã hội.

7. Xem xét lại cơ cấu tổ chức và các thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.
Việc quản lý các nhân viên làm việc bán thời gian sẽ khó khăn nếu doanh nghiệp chưa có một quy định, chính sách nào dành cho đối tượng này. Vì vậy, khi sử dụng các nhân viên bán thời gian, việc trước tiên mà nhà quản lý cần phải làm là xem xét lại cơ cấu tổ chức và các thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Kiểm tra xem các chính sách hiện tại của doanh nghiệp có tương thích và áp dụng được cho các nhân viên làm việc bán thời gian không. Nếu không, hãy đề xuất xây dựng những chuẩn mực để quản lý nguồn nhân lực đặc biệt này.

Leave A Comment...