Người giới thiệu – Họ có thể đem lại hoặc đánh mất những lời mời làm việc

 

Bạn đã tập trung vào việc viết sơ yếu lý lịch, các kỹ năng phỏng vấn, tìm kiếm thông tin và ăn mặc ra sao khi đi phỏng vấn. Bây giờ là đến các bước chuyển tiếp quan trọng. Nếu bạn là một trong những ứng viên sáng giá, bước tiếp theo của nhà tuyển dụng tương lai của bạn là kiểm tra thông tin từ những người mà bạn giới thiệu để họ tham khảo. Làm thế nào mà bạn chắc rằng những người này sẽ đem lại cơ may cho bạn, và không thổi nó đi?

Bạn cần phải chọn những người không ngần ngại cung cấp những thông tin sinh động về bạn. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng một số người được giới thiệu để tham khảo lại tạo ra những ấn tượng không tốt cho ứng viên. Hãy cân nhắc các thủ trưởng, người đào tạo, hoặc đồng nghiệp ở vị trí có thẩm quyền. Có lẽ bạn cần tránh bớt gia đình và bè bạn, những người không biết về thói quen nghề nghiệp của bạn. Hãy nhớ rằng những người mà bạn giới thiệu cho nhà tuyển dụng tham khảo là một lợi thế riêng của bạn. Họ cũng quan trong như cuộc phỏng vấn hoặc hồ sơ của bạn.

Hãy chắc rằng bạn ghi lại thông tin cập nhật về những người tham khảo. Những thông tin như chức danh và tên gọi có thể thay đổi theo thời gian. Hãy chắc rằng những thông tin mà bạn cung cấp đều chính xác.

 

Hãy giữ quan hệ tốt với những người tham khảo của bạn. Hãy giữ liên lạc bằng email, điện thoại hoặc mời họ uống café. Hãy chắc rằng họ nhớ bạn là ai trước khi đưa tên họ vào danh sách.

 

Hãy chuẩn bị trước cho những người bạn giới thiệu cho nhà tuyển dụng tham khảo của bạn. Hãy liên lạc với họ sau khi phỏng vấn thành công và cung cấp cho họ:

 

Sơ yếu lý lịch/ hồ sơ cập nhật

 

Mô tả công việc bạn đang tìm kiếm và giải thích tại sao bạn là ứng viên phù hợp nhất cho công việc đó.

Hỏi họ khi nào gặp họ là thuận tiện.

 

Cám ơn những người bạn giới thiệu tham khảo. Sau khi tìm việc xong, hãy liên lạc với họ và cho họ biết rằng ý kiến của họ đã có hiệu quả như thế nào. Hỏi xem bạn có thể làm gì giúp lại cho họ không

Leave A Comment...