Lập một chính sách an toàn nơi làm việc

 

Không những bạn có nghĩa vụ xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người làm của mình, mà đó còn là một lẽ thường trong kinh doanh.

 

Tại sao phải lo ngại về sự an toàn? Bởi vì không làm như vậy thì thật sự có thể phá hủy việc kinh doanh làm ăn của bạn. Ngoài trách nhiệm về mặt đạo đức đối với nhân viên của mình, tai nạn lao động nơi làm việc còn làm hao tốn tiền và thời gian. Bạn có thể chịu trách nhiệm pháp lý trả những khoản phạt khổng lồ mà có thể làm tiêu sạch lưu lượng tiền mặt của doanh nghiệp của bạn. Những hình phạt của Cơ quan quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OSHA) cho những hành vi cố ý vi phạm những qui định về an toàn mà có thể dẫn đến tử vong hoặc tổn hại thân thể nghiêm trọng là từ 5.000 đến 70.000 đôla. Vì vậy chú ý đến an toàn nơi làm việc thì dứt khoát có lợi cho bạn.

Các qui định của OSHA:

Tất cả các chủ doanh nghiệp, cho dù có một hay 1.000 nhân viên, thì cũng phải tuân theo những luật lệ của OSHA qui định trong liên bang. Tuy nhiên, ở những tiểu bang mà một kế hoạch được công bố trong toàn liên bang được thông qua, thì kế hoạch của tiểu bang có giá trị thực hiện. Các tiêu chuẩn qui định của tiểu bang ít nhất cũng phải nghiêm như các tiêu chuẩn của liên bang.

Các doanh nghiệp mà sử dụng nhân công không phải là nhân viên chính thức, thí dụ như các nhà thầu tự do hoặc những tình nguyện viên, thì không phải tuân theo những luật lệ của OSHA. Những người làm công mà được xem là nhân viên chính thức theo qui định của OSHA nếu bạn:

 Kiểm soát được những hành động của nhân viên.

 Có quyền kiểm soát hành động của nhân viên.

 Có thể sa thải nhân viên hoặc điều chỉnh bổ sung các điều kiện tuyển dụng.

Các chủ doanh nghiệp nhỏ (từ 10 nhân viên trở xuống) không phải báo cáo thương tật và bệnh tật. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là được miễn thực hiện các qui định của OSHA.

 

Việc tuân thủ các qui định của OSHA:

Bước đầu tiên trong việc tuân thủ các qui định của OSHA là phải biết những tiêu chuẩn về an toàn đã được công bố. Những tiêu chuẩn mà bạn phải tuân theo tùy thuộc vào ngành nghề mà bạn đang hoạt động.

 

Mỗi doanh nghiệp phải tuân thủ những tiêu chuẩn ngành nghề chung, mà bao gồm những qui định về nơi thoát hiểm an toàn, hệ thống thông gió, các nguyên vật liệu nguy hiểm, những trang thiết bị bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ và găng tay, hệ thống vệ sinh, việc sơ cứu và an toàn về cháy nổ.

 

Theo qui định của OSHA, bạn cũng có trách nhiệm chung trong việc duy trì nơi làm việc an toàn, mà bao gồm tất cả những tình huống được qui định theo những tiêu chuẩn được công bố. Nói một cách khác, việc bạn tuân thủ các tiêu chuẩn mà đặc biệt áp dụng trong ngành nghề của bạn không có nghĩa là bạn đã hết gặp trở ngại. Bạn cũng cần cập nhật những tình huống mới mà chính phủ có thể nghĩ đến và công bố những tiêu chuẩn qui định.

 

Nghe mệt rồi phải không? Có sẵn giúp đỡ đây. Đầu tiên hãy liên lạc với hãng bảo hiểm của bạn. Hãy yêu cầu chuyên gia về an toàn của hãng bảo hiểm đến công ty bạn kiểm tra và cho lời khuyên. Những nh bảo hiểm thông thường rất vui mừng giúp bạn làm điều này  vì doanh nghiệp của bạn càng an toàn, bạn sẽ càng ít nộp đơn đòi bồi thừơng thiệt hại. Chính phủ cũng có thể giúp bạn thiết kế một chương trình về an toàn. Cả OSHA và các tổ chức về an toàn ở các tiểu bang đều được đưa vào danh mục điện thoại của chính phủ, thường dưới những cái tên như “Bộ Lao động”, “Bộ Thương mại” hoặc một cái tên tương tự như vậy.

 

Đừng quên khai thác các nguồn thông tin từ phòng thương mại, hiệp hội thương mại ngành nghề hoặc các tổ chức kinh doanh khác. Nhiều nơi này tổ chức các buổi hội thảo về an toàn và cung cấp các tài liệu huấn luyện về an toàn miễn phí hoặc với một mức phí rất thấp. Thêm vào đó, có các nhà tư vấn làm tư có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ thiết kế các chương trình về an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn qui định của OSHA.  Luật sư của bạn có thể giới thiệu một nhà tư vấn giỏi ở nơi bạn sống.

 

Viết thành văn bản:

Khi bạn đã có một chương trình về an toàn được thiết kế đâu vào đó, hãy viết thành một cuốn sách hướng dẫn về an toàn. Trong cuốn sách này bạn nên hướng dẫn làm gì trong trường hợp có cháy, nổ, tai họa thiên nhiên hoặc bất kỳ rủi ro nào mà doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải. Hãy chắc là bạn trang bị đầy đủ các bình chữa cháy và bộ dụng cụ sơ cứu ở những nơi thuận tiện trong nơi làm việc của bạn. Và nhân viên của bạn cũng phải được biết những cái này để ở đâu và cách sử dụng chúng. Ngoài những hướng dẫn trong trường hợp khẩn cấp, sách hướng dẫn về an toàn cũng nên giải thích đúng các bước khi thực hiện bất kỳ công việc hàng ngày nào có thể gây nguy hiểm. Hãy hỏi nhân viên của bạn để trang bị thêm những trang thiết bị cần thiết: vì họ tiếp xúc công việc thường xuyên nhất nên có thể biết những tình huống nguy hiểm mà bạn không rõ.

 

Cuối cùng, hãy nhờ một chuyên gia về bảo hiểm, một đại diện của chính phủ và một luật sư xem lại cuốn sách hướng dẫn mà bạn đã làm xong. Công ty của bạn đang cam kết thực hiện những qui định về an toàn, vì vậy không nên hiểu mập mờ, hãy đảm bảo là bạn hiểu đúng.

 

Hãy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc an toàn trong các cuộc họp, kiểm tra và những chương trình khen thưởng. Những điều này không tốn kém gì nhiều (hoặc không tốn chút nào). Hãy thử lập giải thưởng “Nhân viên an toàn của tháng” hoặc trao giấy chứng nhận cùng với bữa ăn tối miễn phí cho những đề nghị cải tiến điều kiện an toàn đoạt giải

Leave A Comment...