7 chiến lược gia tăng lợi nhuận

Với 7 chiến lược này, bạn có thể kết nối nỗ lực của những người quanh bạn cùng hướng tới mục tiêu chung.

1. Luôn là người rộng lượng và có tinh thần trách nhiệm trong tập thể làm việc của bạn.
Mở rộng các kế hoạch hàng năm trước khi đẩy mạnh xúc tiến các giải pháp làm tăng nguồn thu.
Tích cực tìm kiếm các kinh nghiệm xã hội như tài trợ bóng đá, tham gia các hoạt động từ thiện…

2. Rũ bỏ tâm lý thất bại kiểu như "Chúng tôi luôn làm như vậy trước đây"
Tìm kiếm các ý tưởng từ nhân viên. Khuyến khích và đề nghị mỗi nhân viên trao đổi 2 ý tưởng mỗi tháng.
Luôn cởi mở và sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người.
Khi mọi người nhận thấy họ được chào đón và tôn trọng, họ sẽ có nhiều động lực để đóng góp cho thành công chung.

 

3. Tìm ra biện pháp để kiểm tra quá trình tiến bộ tài chính hàng ngày của bạn
Tính xem công ty bạn cần bao nhiêu tiền để thúc đẩy hoạt động bán hàng thường niên và xa hơn và đạt được lợi nhuận, hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh.
Lấy số ngày kinh doanh trong một năm tài chính chia cho số lượng bán đi để tìm ra con số hàng ngày. Những thông tin chính xác này sẽ giúp cảnh báo bạn 24/24 về việc bạn đang ở mức nào và sẽ tiến lên ra sao.

4. Diễn tả những giá trị của công ty trong quá trình tuyển dụng
Tốt hơn hết là nêu lên các câu chuyện, ví dụ cụ thể. Những nhân viên ngay từ đầu có thể hiểu và hòa nhập với các giá trị công ty sẽ có khả năng cống hiến cao hơn.
Giải thích chi tiết và chính xác về công việc của nhân viên đó và những đóng góp có thể cho công ty.

5. Bạn hãy củng cố những điều đang theo đuổi như ý tưởng sáng tạo, mục tiêu doanh thu, hoàn thành dự án
Sử dụng một trong những công cụ phát triển kinh doanh rẻ nhất sẵn có: phần thưởng. Các phần thưởng như thêm ngày nghỉ, tăng lương… vừa giúp động viên tinh thần của nhân viên được nhận đồng thời khích lệ nỗ lực thi đua của các nhân viên khác.

6. Đối xử với nhân viên của bạn giống như những khách hàng quan trọng nhất
Quan tâm tới những khách hàng "người nhà" này bởi hàng ngày họ đóng góp công sức vào việc xây dựng và phát triển công ty.
Luôn dành cho họ những lời mang tính động viên và tạo cảm hứng để họ tích cực làm việc tốt hơn.
Bạn nên nhớ rằng cái cách bạn đối xử với nhân viên của mình cũng chính là cái cách nhân viên đối xử với khách hàng của bạn.

7. Chia sẻ càng nhiều thông tin càng tốt với nhân viên của bạn
Tin tưởng những người làm việc cho bạn là điều cơ bản cho thành công kinh doanh. Trang bị cho họ những thông tin họ có thể tận dụng để hoàn thiện tốt hơn các kỹ năng công việc.
Xây dựng hệ thống thông tin hay "đường dây nóng" để liên tục cập nhật thông tin một cách chính xác nhất. Sự tin cậy là động lực cho từng cấp độ thành công.

Leave A Comment...