Chiến lược giá trong 60 giây

Nên định giá bao nhiêu cho sản phẩm này? Đó là câu hỏi mà không ít các doanh nhân trẻ quan tâm khi khởi sự kinh doanh.
Nếu bạn không đưa ra được một mức giá hợp lý, quá cao hay quá thấp đều là bất lợi và có thể dẫn đến các hậu quả:
– Khó khăn trong việc lôi cuốn khách hàng.
– Khó khăn trong việc thu lợi nhuận.
– Khiến người khác nghi ngờ về chất lượng công việc của bạn.

Với kế hoạch phát triển chiến lược giá trong 60 giây, bạn có thể mang tới sự hài lòng cho khách hàng và cũng như chính bản thân mình.

Giây thứ 60: Tìm hiểu xem có ai khác đang làm việc giống như bạn
Những tờ báo về thương mại và các tổ chức chuyên nghiệp thường công bố các tỷ lệ nền và mức chi phí chung cho thị trường địa phương và cả nước.

 

Hãy chú trọng đến tình hình kinh doanh của công ty bạn hơn là học theo một cách thiếu suy xét mức giá từ các công ty khác đưa ra.

Giây thứ 47: Mức khởi đầu hợp lý là một điều cần thiết
Rất nhiều người khi khởi sự kinh doanh đưa ra mức giá ban đầu dựa trên tỷ lệ giờ làm. Nhưng không chỉ dựa trên khoản tiền bạn chi trả cho nhân viên thực hiện sản phẩm đó, bạn còn phải xem xét các yếu tố khác như lượng công việc, nguồn cung cấp…

Giây thứ 34: Không quên tính đến các khoản phụ trội
Tỷ lệ theo giờ thường bao gồm số phần trăm giá cả mà bạn phải trả cho các phụ cấp xã hội như bảo hiểm sức khỏe, an toàn lao động… và chi phí nhà xưởng, trang thiết bị… Bạn cũng có thể tính gộp cả phần trăm lợi nhuận cho các khoản vốn đầu tư hay sự phát triển kinh doanh trong tương lai…

Giây thứ 25: Đánh giá mức độ khách quen
Khi bạn xác định các cấp độ khách hàng (thường xuyên hay không thường xuyên), hãy tính đến việc thu hút họ bằng chương trình giảm giá để đổi lấy sự ghé thăm thường xuyên và mức độ tiêu dùng nhiều hơn của họ. Nhưng bạn cũng phải đảm bảo rằng mức giảm giá này không ảnh hưởng tới lợi nhuận chung của công ty cũng như hạn chế khả năng phục vụ của bạn đối với các đối tượng khách hàng khác.

Giây thứ 13: Giao tiếp
Hãy đảm bảo rằng khách hàng sẽ biết tới tỷ lệ giá cả của bạn trước khi quyết định bất cứ điều gì. Nếu khách hàng muốn thương lượng, cẩn trọng tính toán thiệt hơn của việc đưa giá thấp. Đây là một dự án nhỏ hay mới là khởi đầu của mối quan hệ làm ăn dài lâu?

Giây thứ 3: Giữ cho giá cả của bạn luôn "mới"
Đừng lên bảng giá cho cả một giai đoạn dài và không thể sửa đổi. Các xu hướng tiêu dùng mới, lạm phát gia tăng… đều có thể là các nhân tố ảnh hưởng một cách đáng kể tới giá cả. Luôn khách quan, chủ động và linh hoạt, bạn mới có thể thành công.

Leave A Comment...