Những đặc điểm chung của doanh nghiệp Việt Nam

Được làm việc với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, tôi tự nghiệm ra một số đặc điểm mà doanh nghiệp có thể cải thiện được.

1. Tập trung vào kinh doanh hơn là vào qui mô và vẻ hào nhoáng của doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp cố tạo ra bảng hiệu công ty thật to lớn, cố tạo ra nhiều hình ảnh trên báo, có nhiều nhân sự mặc đồng phục, trước khi có hoạt động thực sự. Thực ra, doanh nghiệp nên tập trung sử dụng các nguồn lực hiện có một cách hiệu quả nhất để tạo ra lợi nhuận và tạo những đóng góp có ích cho xã hội.

2. Tuyển dụng nhân sự có năng lực, không phải là vì “thuận tiện”
Khi khởi nghiệp, doanh nghiệp trong nước thường thuê người quen biết trong gia đình làm việc cho doanh nghiệp vì thấy thuận tiện chứ không phải là vì năng lực của người đó, nhưng cũng thông thường những người này không phù hợp với công việc, và đặc biệt rất khó kỷ luật và đuổi việc họ khi không đáp ứng được yêu cầu công việc. Việc sử dụng người như thế này thường ảnh hưởng tiêu cực đến những nhân viên khác trong công ty.

 

Bạn có thể tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi người chủ doanh nghiệp thuê một người chú ruột của mình làm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

3. Tiếp nhận những đối tác cần thiết cho việc kinh doanh
Doanh nghiệp trong nước thường rất hồ hởi với những đối tác, đặc biệt đối tác nước ngoài, mà quên mất thẩm định trước liệu đối tác này có cần thiết cho phát triển kinh doanh của công ty hay không.

Có những đối tượng hợp tác mà doanh nghiệp cần cho sự phát triển kinh doanh của mình. Nếu doanh nghiệp cần tìm đối tác góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt, thì doanh nghiệp nên chọn những cá nhân hay doanh nghiệp có vốn đầu tư. Nếu doanh nghiệp cần có đối tác góp công nghệ kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tìm chọn những đối tác đã có kinh nghiệm kinh doanh thành công trong ngành nghề đó. Trên thực tế, lập luận đơn giản và logic này thường hay bị lãng quên.

4. Tập trung phát triển ngành nghề mà công ty có thế mạnh
Doanh nghiệp không nên sa đà vào nhiều việc kinh doanh, cái gì cũng lao vào làm, nhưng không có cái gì làm đến nơi đến chốn.

Doanh nghiệp trong nước thường hay thích những thuật ngữ như “đa dạng hóa ngành nghề, dịch vụ”, “tổng hợp những nguồn lực hiện có”, “theo trào lưu gia nhập WTO”, “tập đoàn đa ngành”… Nhưng thực chất, khi doanh nghiệp tham gia vào đại cuộc “đa dạng hóa ngành nghề, dịch vụ”, thì doanh nghiệp thường mất tập trung vào ngành nghề mà họ đã có thế mạnh và dần dần họ trở nên yếu hơn đối thủ…

5. Phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân làm trong doanh nghiệp cần phải rõ ràng.
Doanh nghiệp trong nước thường bị hạn chế rất nhiều trong việc phân quyền cho các quản lý. Có nhiều doanh nghiệp khi ông/bà chủ doanh nghiệp đi vắng (không có mặt tại văn phòng công ty), thì mọi hoạt động bị ngưng trệ. Tôi cảm thấy trong trường hợp này câu nói “No Boss, No Business” trở nên rất thật (tạm dịch: Không có sếp, không có kinh doanh/hoạt động). Nên khi xảy ra những vấn đề rắc rối, thì họ không biết qui trách nhiệm cho ai, và ai có quyền được giải quyết. Cách giải quyết tốt nhất là phải có ai đó “bị” kết án để làm gương cho người khác. Nhiều người cho việc giải quyết này là một “sự hy sinh” hay “tổn thất cần thiết” cho sự phát triển của công ty. Hãy thử nhìn vào một doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, họ sẵn sàng giao phó quyền hạn cho người Việt Nam về cả tài chính, hoạt động. Vì sao vậy? Vì doanh nghiệp đó đã tạo dựng nên một hệ thống, qui trình làm việc rất hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ và tôn trọng cao.

Leave A Comment...