Phát triển doanh nghiệp bằng cách mua thêm doanh nghiệp khác

Trước khi bạn mua doanh nghiệp đó, đừng chỉ kiểm tra qua loa mà hãy săm soi nó dưới mọi góc độ.

Bạn đang cân nhắc việc mua một doanh nghiệp đang hoạt động ư? Dù cho bạn sử dụng người môi giới mua bán doanh nghiệp hay tự làm lấy, thì bạn chắc sẽ muốn thành lập một “nhóm mua lại” – bao gồm chủ ngân hàng, kế toán và luật sư của bạn – để giúp đỡ bạn. Những chuyên gia tư vấn này phải “cần mẫn” một cách cần thiết, nghĩa là xem xét và đánh giá mọi thông tin có liên quan đến doanh nghiệp mà bạn đang cân nhắc mua. 

 

Việc phân tích sơ bộ bắt đầu bằng một vài câu hỏi cơ bản. Tại sao người ta lại bán doanh nghiệp này? Đặc điểm cơ bản của ngành kinh doanh và của riêng doanh nghiệp là gì và triển vọng tương lai của nó ra sao? Liệu doanh nghiệp có hoặc có thể kiểm soát được đủ thị phần để sinh lời không? Nguồn cung các nguyên liệu thô cần thiết có dồi dào không? Các dòng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đã thay đổi như thế nào trong thời gian qua?

Bạn cũng phải đánh giá uy tín của công ty và sức mạnh các mối quan hệ kinh doanh của công ty. Hãy nói chuyện với các khách hàng, nhà cung cấp và người mua hiện thời về các mối quan hệ của họ với doanh nghiệp. Hãy liên lạc với Phòng Đăng ký kinh doanh, các hiệp hội ngành nghề và các cơ quan cấp phép và đánh giá tín dụng để đảm bảo rằng không có lời phàn nàn nào về doanh nghiệp đó.

Nếu doanh nghiệp vẫn có vẻ đầy triển vọng, thì nhóm mua lại của bạn nên bắt đầu xem xét lợi nhuận tiềm năng của doanh nghiệp và hỏi giá chào bán. Các đánh giá của bạn về giá trị của doanh nghiệp cần tính đến các vấn đề như tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, lợi nhuận quá khứ và tiềm năng tăng trưởng và các tài sản vô hình (ví dụ tên nhãn hiệu và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường).

Ngoài ra, hãy nắm chắc lợi nhuận dự kiến và nhu cầu tài chính trong tương lai của công ty bằng cách yêu cầu chủ doanh nghiệp cung cấp cho bạn các báo cáo tài chính dự kiến. Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính và báo cáo thuế trong ba năm gần nhất có tất cả các chỉ số quan trọng về tiềm lực của doanh nghiệp. Những tài liệu này sẽ giúp bạn thực hiện một số phân tích tài chính nhằm phát hiện mọi vấn đề tiềm ẩn cũng như giúp bạn có cái nhìn cụ thể hơn về hàng loạt thông tin vô hình hơn. 

Leave A Comment...