Lựa tên cho doanh nghiệp

Một cái tên lớn là sự khởi đầu cho thương hiệu lớn. Nó phải dễ nhớ và tạo ra một cảm giác nào đó khi đọc lên. Dưới đây là một số cách giúp bạn tạo ra một cái tên ấn tượng và đảm bảo rằng nó chưa từng được sử dụng.

Động não. Hãy nghĩ đến việc bạn muốn mọi người cảm thấy thế nào khi nghe thấy cái tên mà bạn định chọn. Sau đó, viết các chữ cái xuống một tờ giấy và phân loại chúng theo những ý nghĩa cơ bản nhất.

Liên kết. Bạn hãy nghĩ đến những từ và cụm từ có mối liên hệ với nhau mà có thể gợi lên cảm giác mà bạn mong muốn. Hãy tìm trong một cuốn từ điển lớn tất cả những từ đồng nghĩa với các từ bạn chọn ban đầu.

Tiếp tục liên kết. Tìm các cách dịch theo kiểu Ai Cập và Latin của những từ đó. Sau đó tìm kiếm các kiểu màu sắc, đá quý, cây cối hay động vật… có điểm liên quan đến những từ bạn đã chọn.

Thử nghiệm. Bạn hãy bắt đầu kết nối những từ và cụm từ đã chọn lại với nhau sau khi đã làm những bước trên. Sau đó, lập một danh sách các từ có được sau khi kết nối chúng.

Suy ngẫm. Hãy xem lại danh sách những từ đó và gắn cho mỗi từ một ý nghĩa nào đó. Sau đó hãy đặt câu hỏi: Bạn cảm thấy thế nào khi nghe những cái tên này?

Chia sẻ. Bạn hãy đưa danh sách này cho một vài người mà bạn tin tưởng để tham khảo ý kiến. Sau đó hãy xem họ cảm thấy những cái tên này thế nào và họ nhớ đến nó ra sao.

Có sự ưu tiên. Bỏ những từ mà bạn cho là không thích hợp sau đó đưa ra những từ ưu tiên trong số danh sách các tên này.

Kiểm tra các thương hiệu đã có. Việc làm này để đảm bảo rằng chưa có ai sử dụng cái tên đó trong lĩnh vực kinh doanh như bạn. Bạn có thể sử dụng trùng tên với các thương hiệu đã có nhưng phải ở loại hình kinh doanh khác họ. Tuy nhiên, bạn nên nhận ra một điều là việc sử dụng tên kiểu như thế này có thể gây ra một sự nhầm lẫn cho cả bạn và người chủ thương hiệu đó.

Luôn luôn nhớ:

Tránh những cái tên gợi tả những đặc điểm chung như Joe’s Bar, Sam’s Hardware…bởi chúng khó nhớ và gần như không thể trở thành một thương hiệu.

Tránh những cái tên miêu tả theo nghĩa đen những sản phẩm hay dịch vụ.

Nhìn chung, bạn cũng phải tránh những cái tên mang tính địa lý bởi vì ngoài lý do khó nhớ, bạn sẽ gặp khó khăn nếu quyết định chuyển địa điểm hay mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Cố gắng tạo những cái tên ngắn gọn và dễ phát âm.

Vậy tóm lại, những thứ bạn cần là: một cuốn từ điển lớn, một tờ giấy, cây bút và một vài người bạn để tham khảo ý kiến.

Leave A Comment...