Điều gì giúp cho một doanh nghiệp nhỏ thành công

Để một doanh nghiệp nhỏ thành công, bạn phải phân tích các mảng việc trong kinh doanh và đảm bảo rằng mỗi mảng đều được thực hiện với chất lượng tốt nhất. Tuỳ thuộc vào loại hình kinh doanh, cần phải lưu tâm tới những vấn đề sau:

Suy nghĩ sáng suất và bắt đầu từ quy mô nhỏ

Khi lập kế hoạch cho công việc kinh doanh mới, bắt đầu kinh doanh từ quy mô nhỏ là ý tưởng thích hợp. Hãy nhớ lại những vấn đề nêu trong chương 1 đề cập đến khoản tiền bạn có để khởi sự kinh doanh. Ngân hàng thường không cho các doanh nghiệp mới thành lập vay vốn, trừ khi bạn có tiền tiết kiệm và những khoản thế chấp hợp lý.

Lập kế hoạch thành lập 5 cửa hàng, thuê 40 người và 10 xe ô tô sẽ không là hợp lý khi bạn chưa đủ tiền để làm việc đó. Bắt đầu hoạt động từ quy mô nhỏ có nhiều lợi điểm nên cân nhắc như sau:

– Bạn nên tiếp tục làm công việc cũ và chỉ dành nửa thời gian cho việc kinh doanh mới cho đến lúc ổn định
– Trong thời gian đầu vợ hoặc chồng bạn có thể giữ nguyên việc làm cũ và sau đó mới tham gia vào kinh doanh.
– Trong thời gian đầu bạn nên đi thuê hoặc mượn thiết bị chứ đừng đi mua.
– Thuê công nhân làm việc nửa thời gian trước khi thuê họ cả ngày.
– Mua thiết bị cũ
– Mở rộng để có thêm việc kinh doanh mới, đừng né tránh những khó khăn về tài chính.
– Lập kế hoạch mở rộng kinh doanh khi lợi nhuận tăng.

Leave A Comment...