Cần người có tâm huyết – Chuyển nhượng CEOHCM.com

Thông tin về CEOHCM.com  

 • Domain đăng ký: 6/2007  
 • Hoạt động chính thức 8/ 2007  
 • Phục vụ cho các học viên đã tham gia chương trình  CEO của ĐH KTế TpHCM   

Kỹ thuật làm website

 • Xây dựng trên hệ thông CMS WordPress: thường xuyên được nâng cấp, nền tảng mở, dễ quản trị, tối ưu cho SEO (Google), dễ tìm người phát triển tiếp, dễ phát triển thành site cộng đồng ( nhiều nhóm member khác nhau với quyền khác nhau), có thể tích hợp bổ sung rất nhiều tính năng khác
 • Đã tối ưu tốc độ hiển thị website, giảm load cho server (tiết kiệm chi phí hosting), ứng dụng CDN và nhiều công nghệ khác

Dữ liệu website

 • Hơn 3300 bài post, với số lượng TLDN lớn
 • Hơn 300 thành viên, trong đó gần 100 thành viên là CEO,đã từng là học của chương trình CEOHCM

Google Page rank 3/10  Alexa 1090000

Đặc tính khác

 • Email: có thể nâng tới mức 1000 account email cho 1000 thành viên dạng: ten@ceohcm.com ,  tổng dung lượng mail có thể sử dụng trên 1000 GB
 • Hình: mỗi thành viên có 1GB lưu trữ riêng để lưu trữ hình
 • Hệ thống calendars: làm việc chung thông qua lịch làm việc,tích hợp với email, sms
 • Mail group: gửi thông báo hay trao đổi giữa các thanh viên trong nhóm
 • Hệ thống chat bằng text và voice: bất kì thành viên nào trong hệ thống online sẽ thấy thành viên khác, có thể tiến hành chat text hay voice
 • Hệ thống bookmark: giúp lưu giữ và chia sẽ các link Internet hay
 • Hệ thống làm video và lưu trữ cho từng thành viên
 • Và hơn 50 đặc tính khác

Giá chuyển nhượng: 2000USD

Leave A Comment...