Western Bank tạm ứng cổ tức vượt 47 tỷ đồng

Hội đồng quản trị ngân hàng muốn bù trừ phần cổ tức tạm ứng vượt này vào lợi nhuận của các năm tiếp theo, song đề xuất này chưa được quy định trong các văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành.

Đại hội cổ đông Ngân hàng cổ phần Phương Tây (Western Bank) đang diễn ra tại Cần Thơ sáng nay chủ yếu để rà soát lại tình hình ngân hàng năm 2011 bên cạnh việc xem xét thông qua chủ trương hợp nhất với Tổng công ty Tài chính Dầu khí (PVFC).

western bank tam ung co tuc vuot 47 ty dong

Western Bank tự báo cáo nợ xấu khoảng 0,66% nhưng theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, nợ nhóm 3 – 5 lên tới hơn 21%.

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2011 sẽ phải điều chỉnh. Trong năm tài chính này, lợi nhuận sau thuế của Western Bank đạt hơn 120,7 tỷ đồng. Nếu trừ các chi phí và trích lập quỹ, phần lợi nhuận được phép chia cổ tức cho cổ đông chỉ hơn 101,7 tỷ đồng. Nhưng thực tế, ngân hàng đã tạm ứng 149,6 tỷ đồng.

Khi gửi tờ trình xin ý kiến cổ đông trước đại hội (vào đầu tuần này), Hội đồng quản trị đề xuất sẽ dùng lợi nhuận sau thuế của các năm tiếp theo để hoàn lại phần cổ tức đã tạm ứng vượt này, hoặc đưa vào chi phí hoạt động của các năm tiếp theo.

Tuy nhiên tại đại hội sáng nay, Hội đồng quản trị cho biết các quy định pháp lý hiện hành chưa hướng dẫn việc xử lý phần cổ tức tạm ứng vượt. Vì vậy, ngân hàng xin phép không thực hiện phương án này mà chờ tham vấn ý kiến cơ quan chức năng và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Năm 2011, tổng tài sản của Western Bank đạt 20.551 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 160,5 tỷ đồng. Năm 2012, tổng tài sản giảm xuống còn 15.153 tỷ đồng và ngân hàng kỳ vọng sẽ tăng tổng tài sản trở lại, về mức 20.700 tỷ đồng trong năm nay, và có thể lên 56.000 tỷ đồng vào năm 2014.

Theo sổ sách của Western Bank, tại thời điểm 29/02/2012, chất lượng tài sản vẫn được đảm bảo và giá trị trích lập dự phòng thấp. Trích lập dự phòng cho các khoản tín dụng chỉ có xấp xỉ 35 tỷ đồng trong khi trích lập dự phòng cho các tài sản khác gần như không đáng kể. Hệ số đảm bảo an toàn vốn đạt mức cao 23,57%. Tỷ lệ nợ xấu chỉ có 0,66%.

Sau khi có sự đánh giá lại của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, tình hình tài chính của Western Bank thực tế có nhiều điểm đáng lưu ý. Tiền gửi liên ngân hàng có 1.118 tỷ đồng đã quá hạn tại 4 ngân hàng: Đệ Nhất, Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa. Đại Tín và phải trích lập dự phòng 50%, tương đương 559 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng có nhiều khoản nằm dưới dạng ủy thác đầu tư và đặt cọc môi giới chứng khoán. Các khoản nợ cũng được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đánh giá phân nhóm lại và trích lập dự phòng bổ sung, trong đó nợ xấu (nhóm 3-5) là 21,23%.

Các chỉ tiêu hoạt động cơ bản của Western Bank

Chỉ tiêu 
(tỷ đồng
)
Thực hiện 2011 Thực hiện 2012 Kế hoạch 2013 Định hướng 2014
Tổng tài sản 20.551 15.153 20.700 56.000
Vốn điều lệ 3.000 3.000 3.000 9.000
Số dư huy động 12.830 10.983 14.000 45.000
Số dư tín dụng 8.854 4.925 11.000 35.000
Lợi nhuận trước thuế 161 64 200 1.200
Lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 5,37% 2,13% 6,67% 13%
Tỷ lệ cổ tức trên mỗi cổ phần 4,24% >=6% >=10%
Số điểm giao dịch 76 76 102 150

Song Linh – Thanh Lan

Leave A Comment...