Hơn 13.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong quý I

Hà Nội và TP HCM đều có trên 3.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chiếm tỷ lệ cao nhất so với cả nước trong 3 tháng đầu năm.

hon 13.000 doanh nghiep ngung hoat dong trong quý 1

Hơn 13.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong quý I

Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý I là 15.707, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái và 9,4% so với quý IV/2012. Điều này cho thấy các doanh nghiệp ngày càng khó khăn hơn trong sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, trong quý vừa rồi có 13.011 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2012 và giảm 1,7% so với quý trước đó. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 3.567, gần 9.500 đơn vị khác ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng thuế. Cục đánh giá tỷ lệ suy giảm này là hợp lý trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Nếu căn cứ theo địa bàn thì số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động vẫn tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như TP HCM (4.434 đơn vị), Hà Nội (3.369), Hải Phòng (457), Đà Nẵng (392).

Theo Pháp luật TP

Leave A Comment...