Thông báo thay đổi văn phòng đại diện SGC tại TP.Hồ Chí Minh

BANNER-SGC-1

Kể từ ngày 01/01/2015, Văn phòng đại diện của SGC tại TP. Hồ Chí Minh đã chuyển tới địa chỉ mới:

==================================================================================

Địa chỉ:  288/2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam

SĐT(08). 3517 4010 – (08). 6676 5443 

Hotline:  0939 246 247

Website: www.sgc.vn

Email: sgc@dichvukhachhang.com , info@sgc.vn

==================================================================================

Leave A Comment...