Chiến thắng sự do dự để thành công

Bạn có nhiều ý tưởng hay nhưng sếp không chịu nghe. Bạn tin mình đáng giá hơn nhiều mức lương đang nhận. Bạn muốn là chủ nhân thực sự của cuộc đời mình... Nhưng sao mọi việc không xảy ra như ý?

xem thêm »

Khởi nghiệp trong thế giới ảo

Việc xây dựng một hệ thống kinh doanh trực tuyến vẫn là một phương thức hữu hiệu cho bất cứ ai muốn khởi nghiệp, ngay cả trong trường hợp nền kinh tế suy thoái.

xem thêm »

Kẻ cắp thời gian

Nhiều nhà quản lý cứ than phiền “Tôi bận quá, không có thời gian.” Thế nhưng căn bệnh “không có thời gian” chính là việc họ không biết từ chối những buổi họp vô bổ, không biết phân việc cho cấp dưới, lên kế hoạch cụ thể cho mình.

xem thêm »

Kỹ năng mềm

Trong buổi phỏng vấn thi tuyển vào công ty Unilever, đang trao đổi về nghiệp vụ kinh doanh, bất ngờ nhà tuyển dụng hỏi:

xem thêm »