Những phát minh của năm 2010

Năm 2010 được dự báo là năm của sự bùng nổ khoa học kỹ thuật. Có rất nhiều sáng chế kỳ lạ ra đời trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây, chúng tôi xin kể ra vài thứ như thế:

xem thêm »

Phát huy trí sáng tạo

Là một nhà sáng chế không có nghĩa bạn thôi không còn có những ý tưởng lớn – là sẽ học hỏi thêm để trở thành một nhà kinh doanh giỏi.

xem thêm »