Trách nhiệm chủ doanh nghiệp

hủ doanh nghiệp thành đạt sẽ quản lý doanh nghiệp của họ theo các mục tiêu lâu dài. Có 4 trách nhiệm chính theo lẽ thông thường để lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi không có ý […]

xem thêm »

Bảo vệ bí mật thương mại

Bí mật thương mại (trade secret) có lợi ở chỗ là Công ty có độc quyền khai thác bí mật vô hạn định, ngày nào bí mật còn là bí mật thì Công ty còn là độc quyền khai thác. […]

xem thêm »

Tính logic của một hợp đồng kinh doanh

Bạn đã từng bao giờ xem xét việc khiếu kiện một ai đó vì họ đã không thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng? Hoặc bạn đã từng bị người khác kiện chưa? Bất kể có kinh doanh […]

xem thêm »

Thoát khỏi hợp đồng cho thuê thương mại

Trước khi ký vào dòng có dấu chấm, bạn nên chắc chắn rằng bạn đã có đủ các cơ sở cho việc sớm thoát khỏi hợp đồng cho thuê của bạn một cách hợp pháp. Là một người đi thuê, […]

xem thêm »

Bảo vệ tên công ty của bạn

Bạn không muốn nhiều doanh nghiệp khác ăn cắp tên công ty của bạn, đúng không? Đây là cách làm sao để bảo vệ chống lại việc đó. Bạn đã đầu tư một cách nghiêm túc thời gian và nỗ […]

xem thêm »