Quảng cáo và 5 từ ngữ “tối kỵ”

Một quảng cáo tuyệt vời rõ ràng là một quảng cáo không có các câu nói sáo rỗng cùng những lời hứa rập khuôn. Những gì thực sự quan trọng đối với các khách hàng đó chính là hành động […]

xem thêm »

Nên nói điều gì trong quảng cáo

Bạn không thể quyết định được nên đưa thông tin gì vào quảng cáo của mình? Bạn sẽ phải ngạc nhiên vì: Có nhiều câu trả lời Hỏi: Thông tin quan trọng nhất trong quảng cáo là gì? Giá cả? […]

xem thêm »

Thiết lập kế hoạch quảng cáo thành công

Trước khi bạn có thể quảng bá hiệu quả, cần tìm ra lời giải cho những vấn đề quan trọng sau. Bạn nghĩ kế hoạch quảng cáo nào tốt hơn: chi 2,000 đôla vào việc gửi bưu thiếp trực tiếp […]

xem thêm »

Tận dụng sức mạnh của quảng cáo rao vặt

Nhiều doanh nghiệp thường nghĩ rằng quảng cáo rao vặt khó có thể thu hút được người đọc nên ít khi, thậm chí không bao giờ sử dụng hình thức này. Quan niệm như vậy thường là những doanh nghiệp […]

xem thêm »