Quảng cáo truyền thống có còn hiệu quả?

Có một sự thật không thể phủ nhận là phương thức quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông đại chúng (mass media) đang mất dần tính hiệu quả, trong khi không có công cụ mới nào đến thế chỗ […]

xem thêm »

Quảng cáo trên radio

Sóng phát thanh là một phương tiện quảng cáo hữu hiệu giúp bạn đến với hàng triệu khách hàng. Mức độ thường xuyên của quảng cáo Một quảng cáo trên radio cần thời lượng phát sóng nhất định trước khi […]

xem thêm »