Chuyện về đấu giá Bảo Việt

  Cuộc đấu giá cổ phiếu Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) đã kết thúc với giá trúng thầu bình quân 73.910 đồng/cổ phiếu. Phần tiếp theo của câu chuyện Bảo Việt mà giới đầu tư đang […]

xem thêm »