Những điều nên làm và nên tránh

Thị trường và khách hàng mới sẽ giúp bạn mở rộng và phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, không nên bỏ mặc những khách hàng bạn đang có. Việc khuyến khích họ mua thêm những sản phẩm đã […]

xem thêm »