10 doanh nhân quyền lực nhất thế giới 2012

Khả năng di chuyển thị trường, tạo dựng ý tưởng, chính sách đầu tư và quyền lực trong việc tác động lên giá chứng khoán cũng như cấu trúc thương vụ chính là những yếu tố để xác định những […]

xem thêm »