4A – chiến lược tiếp thị kiểu mới

Theo lý thuyết, marketing hỗn hợp là việc giải mã 4 chữ P (Product, Place, Price, Promotion). Nhưng làm thế nào để doanh nghiệp vượt qua các khuôn mẫu cứng nhắc, làm nên một sự khác biệt mang tính đột […]

xem thêm »