6 cạm bẫy M&A

Không có những quy tắc chung nào cả, nhưng đối với những ai chưa có nhiều kinh nghiệm M&A (sáp nhập và mua lại), cẩn trọng khi “sáp nhập với những người ngang hàng” cũng như nhớ rằng sự tương […]

xem thêm »